Klimataktivister i rättstvist 


I oktober utförde aktivister från organisationen ”Klimatfronten” i Malmö en protest mot det fossilgasdrivna Öresundsverket.  

I samband med detta klättrade de upp på verket för att hänga ner banners och protestera mot den planerade utbyggnaden av verksamheten. Utbyggnaden ingår i en plan för att öka Sveriges fossilgasförbränning, tillsammans med fossilgashamnen i Göteborg och 7 andra hamnar på svenska kuster. Nu stämmer fossilbolaget aktivisterna, vilket medför höga privata kostnader.

Vi i Klimataktion anser att aktionen var modig och nödvändig och konstaterar att ingen egendom eller person har kommit till skada. Vi tycker det är bedrövligt att stora företag försöker tysta den viktiga röst som den här aktionen försöker höja för hela mänsklighetens skull. Att bygga ut fossil infrastruktur idag när klimatfrågan är så brinnande, står i direkt konflikt med vad vi som land måste åstadkomma för att få ner våra utsläpp. Sverige med sina goda möjligheter bör sikta på att vara fossilfritt redan 2030, då är det inte aktuellt med nya fossilgasresurser, även om de släpper ut mindre koldioxid än andra fossila källor.

Om inte klimatorganisationerna fanns och kunde lyfta orättvisor i samhället skulle alltför många utsläpp gå under radarn och släppas ut i vår gemensamma atmosfär. Därför är det otroligt viktigt att vi fortsätter tillåta fredliga protester och inte straffar de modiga människor som vågar stå upp för framtiden och rättvisan.

 

Jonas Bane, Talesperson Klimataktion