Pia Björstrand om Klimatlagen i Expressen

Den första januari börja den nya klimatlagen att gälla, samtidigt införs nya klimatmål och ett nytt klimatråd.

Pia Björstrand, advokat och talesperson på organisationen Klimataktion tycker att det är bra att regeringens arbete kommer att övervakas av ett råd.

– Regeringen måste redovisa sina mål och vad man gör för att nå dem, det klimatpolitiska rådet kan säga till i fall man tycker att målen måste skärpas.

Hon tycker också att det är bra att det finns en stor uppslutning bakom klimatåtgärderna.

– Det råder en stor samsyn, alla partier utom ett har ställt sig bakom lagen och det gör förhoppningsvis att man får en lag som håller.

Målet är att Sverige bara ska släppa ut så mycket växthusgaser som den svenska skogen kan ta upp vid år 2045.

Den nya lagen innebär bland annat att nuvarande regering, och framtida regeringar måste kunna visa hur man har arbetat för att nå klimatmålen.

Klimatrådet ska i sin tur utvärdera hur regeringen skött sig.

 

Läs hela artikeln i Expressen https://www.expressen.se/nyheter/klimat/sa-funkar-den-nya-klimatlagen-/

Pia är en aktiv person. Förutom jobbet som advokat och uppdraget som talesperson är hon aktiv med  People’s Climate March Swedensom hon arrangerade i Nyköping. Hon jobbar med Magnoliamålet – Unga Stämmer Svenska Staten . Allt detta har givit Pia en plats på Klimatbloggen Gröna moments lista  #100kvinnligamiljöhjältar