Senaste nytt om Klimataktions Indienprojekt i januari 2018

Arbetet för hållbar utveckling fortgår och utvecklas i skolor i Mumbai och landsbygdsskolorna i Devrukhregionen. Nytt inslag är fokus på ett arbete med föräldrar och grannskap kring Anuyogskolan, som ligger i ett slumområde i Mumbai. Ett annat är att till elever och föräldrar i landsbygdsskolorna, bland annat i byarna Kundi och Angavali utanför tätorten Devrukh, sprida kunskap om ”wild vegetables” som finns i skogarna runt omkring, köksträdgårdsodling och hirsodling. Dessa är gamla kunskaper som oftast gått förlorade men som i klimatförändringarnas spår blir nyttiga och nödvändiga igen.

   

Arbetsgruppen består som tidigare av Prashant som leder verksamheten, Sangeeta, Jyoti och Kunal. Tidigare elever som Sumit, Harish och Shariou är med och hjälper till med olika delar.

Genom Framtidsjordens praktikantprogram har Srushtidnyan under 2017 tagit emot tre praktikanter, först Anna under våren, och nu i höst Tova och Zelda, de två senares praktik pågår fortfarande. I november genomfördes Framtidsjordens årliga regionala nätverksmöte mellan projekten i Asien och Sri Lanka. Forum Syds handläggare och Framtidsjordens praktikhandläggare besökte teamet i Mumbai i början av december.

Srushtidnyan bidrar till stärkande av det regionala nätverkets arbete genom att Sangeeta nu deltar i dess samordningsgrupp, som genomför några gemensamma projekt, bland annat tidningen Future Matters. Nina från Klimataktion var också på besök under året.

Strax före jul genomfördes den årliga slutkonferensen ”Climate Ambassadors Students Conference” som är en uppvisning av projektarbeten och utdelande av priser till det tiotal skolor i Mumbai som detta år genomgått programmet.

 

 

….. och i här Sverige?

Vi i arbetsgruppen – vängruppen från Klimataktion Stockholm – har ett åtagande att försöka hitta nya partnerskolor i Sverige till någon eller några av de indiska skolorna. Trots ansträngningar har vi tyvärr inte lyckats, men tar nya tag igen med det nya året. Vi hade besök av Prashant i april, han var inbjuden att delta i en utbildning för praktikanthandledare på Sida Forum i Härnösand, och flera träffade honom i samband med ett seminarium på ABF och en träff på Solidaritetshuset. Och inte att förglömma var han en av talarna på Peoples Climate March i Stockholm den 29 april!

Läraren Manisha från M.D. College hälsade på oss och Globala gymnasiet tillsammans med en kollega. Rektor Seema från Pragnya Bodhiniskolan gjorde en blixtvisit tillsammans med tre andra rektorskollegor – de hade fått ett stipendium för att studera Finlands skolväsende och tog båten över till Stockholm! Det är kul att se att våra indiska vänner och samarbetspartners tack vare involveringen i projektet får möjligheter till utveckling och kontakter som de inte hade fått annars.

Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”. Vi behöver fler som hjälper till att medfinansiera och stötta projektet. Kontakt: karin.wahlgren9@gmail.com

 

Länkar:

Kortfilm om projektet från jan 2017 gjord av praktikanter från Framtidsjorden: https://vimeo.com/212710273

Presentationsbroschyr för svenska lärare HÄR

Srushtidnyan: http://www.srushtidnyan.org/

Framtidsjorden: http://framtidsjorden.se/srushtidnyan/

Klimataktions insamling för medfinansiering av vårt projektsamarbete i Indien:

Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”.