Läs Expressens artiklar, och kanalisera din klimatfrustration genom Klimataktion!

Efter att ha publicerat flera engagerande krönikor av medarbetare som alla känner stor frustration det ökande flygandet, har Expressen i en ledare av Patrik Kronqvist,mycket skarpt och välbehövligt, ifrågasatt Annie Lööfs avsikter och insikter när det gäller flygets roll som klimatförstörare. Mycket läsvärd. https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/varfor-sprider-du-myter-om-flyget-annie-loof/

Kan Annie Lööf komma undan med detta? Varför tar politikerna inte krafttag? Varför händer det så lite? Varför fortsätter folk att flyga till värmen?  Läs  alla artiklarna, länkar nedan. Artiklarna uttrycker en frustration som jag i högsta grad delar,  och  vill passa på att med stort allvar hänvisa till Klimataktions klarsynta plattform som avslutas så här:

Dagens politisk-ekonomiska ordning måste därför ifrågasättas som oförenlig med hållbarhet och rättvisa. Individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar kommer inte att vara tillräckligt för att lösa klimatkrisen. Fossilindustrins styrka, den globala ekonomins svårkontrollerbarhet, de politiska systemens oförmåga att föra en adekvat och faktabaserad diskussion gör att klimatrörelsen behöver bygga egen styrka och utarbeta egna program. För att politiken ska drivas framåt krävs folkrörelser som insisterar på handling. Klimataktion vill tillsammans med andra miljö-, sociala- och rättviseorganisationer utgöra en viktig del i denna folkrörelse och ser samarbete och nätverksbygge som en avgörande del av vårt arbete, både nationellt och internationellt. En annan värld är möjlig.

Länkar till expressens övriga artiklar:

https://www.expressen.se/kultur/isobel-hadley-kamptz/jag-ser-deras-resor-och-min-avund-vet-inga-granser/

https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/jag-ar-trott-pa-att-visa-mitt-barn-en-doende-varld/

https://www.expressen.se/kultur/ide/att-sluta-flyga-racker-inte-for-att-radda-klimatet/

Klimataktions hela plattform https://klimataktion.se/om-klimataktion/plattform/

 

Här är några ytterligare artiklar i samma ämne:

http://www.st.nu/opinion/ledare/sofia-mirjamsdotter-fler-maste-vaga-vara-obekvama-trakmansar-om-vi-ska-radda-klimatet
https://www.etc.se/inrikes/skattemiljarder-gar-till-billiga-flygresor
https://www.dn.se/kultur-noje/sofia-ulver-darfor-struntar-medelklassens-langresenarer-i-klimathotet/
https://www.etc.se/klimat/fornekelse-ar-en-stark-kraft

180118 och 180209 Anders Bengtsson