Öppet brev till Green Resources

Svenska Energimyndigheten har anställt norska Green Resources för att tillhandahålla en koldioxidsänka i Kachung-regionen i Uganda. Efter ett avslöjande av Oakland Institute, som bl a lyftes fram av TV4’s Kalla Fakta, om grova missförhållanden som uppkommit gentemot lokalbefolkningen lovade Green Resources att se över sin verksamhet. Nu har en ny granskning gjorts av Oakland Institute där det påvisas att problemen kvarstår, men Energimyndigheten litar fortsatt på det norska bolaget som i sin tur påstår att problemen har blivit åtgärdade.

Tillsammans med flera andra svenska organisationer skriver vi nu detta brev till Green Resources VD, Erik Knive.

 

Jonas Bane, Talesperson