Hej du som stödjer Klimatriksdag 2018 – – sista deadline för anmälan är 22 april!

Det går att delta hela helgen och enstaka dagar. Fredagen 4 maj är det stor invigningsgala med massor av bra artister och engagerade korta tal, lördagen är späckad med seminarier, panelsamtal, motionsarbete i utskotten, debatt och röstning om motionerna. På söndagen fortsätter intressanta seminarier och panelsamtal, och överlämnas bland annat de tolv högst rankade motionerna till riksdagspartierna och en manifestation genomförs inne i stan under söndagseftermiddagen. Men det är inte slut här! Påverkan på valrörelsen kommer att fortsätta på olika sätt fram till valet i sept.

Så här anmäler du dig till hela eller någon av Klimatriksdagsdagarna: http://klimatriksdagen.se/delta/#delta

Vår webröstning på de inlämnade motionerna kommer att vara öppen under hela klimatriksdagshelgen. Man även kan rösta utan att vara närvarande på Aula Magna. Röstberättigade är de som anmält deltagande till Klimatriksdagen, samt de som är medlemmar i föreningen Klimatriksdagen, och som betalat medlemsavgiften 200 kr för 2017 och/eller 2018.

Så här anmäler du medlemskap i KR: http://klimatriksdagen.se/om/#medlem_sektion

Alla röstberättigade kommer några dagar innan att få inloggingsuppgifter till webröstningen. Kontakta anmalan@klimatriksdagen.se om du undrar över ditt deltagande eller om du är medlem. Du som anmält deltagande kommer att få mera information innan Klimatriksdagen.

Varmt välkomna!

För hela KR-styrelsen och KR-arbetsgrupperna

Karin Sundby, ordförande

Ladda ner affisch HÄR