Dagen för biologisk mångfald firades

FN:s dag för biologisk mångfald firades bl a på Norrmalms torg i Stockholm den 22 maj. Birgitta Tulin inledde manifestationen med en uppmaning att ha som mål att avsätta halva jordens yta till andra arter. Samuel Jarrick och Nina Naim presenterade programmet för de ca 150 närvarande.

 Så här sa Birgitta Tulin:

”Välkomna till denna FNs dag för de levande organismer som vi delar jorden med, dess flora och fauna, den biologiska mångfalden.

Svampar, mossor, lavar, växter, insekter och djur utrotas i denna stund i en rasande fart från jorden, en pågående katastrof,

som i förlängningen hotar vår förmåga att organisera väl fungerande samhällen.

Vad kan vi göra? Lära oss mer om det biologiska systemet och snabbt börja skydda det.

Använda Artportalen.se för att rapportera det vi ser i naturen

Inrätta fler naturreservat och nationalparker!

Mål halva Sveriges yta och halva jordens yta tycker jag.

Med konservationsbiologen Edward O. Wilsons ord:

”En brandkårslösning i paritet med problemets storlek”.

Närmare 200 aktiviteter hölls runt om i landet med anledning av dagen, enligt natursidan.se som också konstaterar:

”Våra enorma plantager i jord- och skogsbruk och vår överdrivna konsumtion tär på jordens resurser. Biologisk mångfald är den mest överskridna planetära gränsen. Nu börjar det äntligen pratas om det.  Medias rapportering om biologisk mångfald har ökat med över 50 procent på två år.”

Bilder Anton Björkman