Fler aktioner. Det vill Linnea Steen, som är ny i Klimataktions styrelse verkar för.

1. Vad vill du åstadkomma som ny i Klimataktion? 

Jag vill bidra med ungt blod till styrelsen, samtidigt som jag vill åstadkomma fler aktioner i år! Jag vill att Klimataktion ska leva upp till sitt namn och anordna fler manifestationer, demonstrationer och lite mer civil olydnad!

2. Varför blev du engagerad i klimatfrågan?

Jag blev engagerad i klimatfrågan efter att ha backpackat runt Nya Zeeland för några år sedan. Där och då insåg jag hur viktigt det är att vi skyddar naturen från klimatförändringar, och allt som bidrar till det, och bestämde mig därför för att göra allt jag kan för att motverka detta.

3. Vad är viktigast på kort sikt att ändra på i Sverige vad gäller klimatet?

På kort sikt tror jag framförallt att inställningen till klimatet behöver förändras! Sverige behöver se bortom sitt egenintresse i det faktum att det inte drabbar Sverige lika hårt, och förstå att vi bidrar till andras problem. En av Klimatriksdagens motioner var en nationell folkbildningskampanj om klimatförändringar, och det tror jag är ett viktigt första steg!

4. Hur ska Klimatrörelsen nå ut bättre?

Klimatrörelsen är en bred och mångfasetterad rörelse, och för bättre genomslag tror jag att det är viktigt med större gemenskap och samarbeten mellan klimatorganisationer. Detta för att Sveriges befolkning lättare ska förstå de viktigaste punkterna när det gäller åtgärder mot klimatförändringar. Om vi alla sänder ut olika budskap hela tiden tror jag att det lätt skapas förvirring, och då når vi inte fram genom bruset.

 5. Ge ett råd till politikerna inför valet!

Ifall vi ska kunna hantera frågor som integration, skolan och vården behöver vi först hantera klimatfrågan, för det kommer inte ens vara möjligt att hantera andra frågor i framtiden om vi inte hanterar klimatet först. För att få hjälp med detta kan ni politiker förhålla er till de 12 motioner som Klimatriksdagen röstade fram i maj!