Debatt i Aftonbladet: Skydda skogen

TT/Johnér ur Aftonbladet

”De som förespråkar ökad användning av skogsbiobränslen bortser från att förbränning av biobränslen också leder till snabba utsläpp av koldioxid som under de första 50–100 åren till och med kan ge högre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.” Det skriver företrädare för sex miljöorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet, däribland Klimataktion. Vidare betonar man att ökat uttag av skogsbränslen hotar den biologiska mångfalden eftersom färre lövträd och mindre död ved lämnas kvar i skogen.
Miljöorganisationerna vill minska vår totala energianvändning, bygga ut de mer hållbara energislag som faktiskt finns och samtidigt fasa ut fossila bränslen.

Länk till artikeln i Aftonbladet  HÄR

Greenpeace, Skydda skogen, Klimataktion, Jordens vänner, End Ecocide Sweden, PUSH Sverige.