Ta bort fossila subventioner!

Vi vill se Klimatfrågan prioriteras högst i valet. Det säger Pia Björstrand, en av Klimataktions talespersoner.

1. Vad vill du åstadkomma som talesperson i Klimataktion?

Jag har ställt upp som talesperson för att jag vill föra naturens talan i en tid när pengarna får styra hela samhället.

Det här året ligger fokus självklart på valet. Vi vill se till att klimatfrågan prioriteras högst i valet och att alla partier har en plan för hur vi ska tackla klimatutmaningen. För att nå det målet har vi engagerat oss i Klimatriksdagen och med två stora klimatmarscher. Nu hoppas vi att så många som möjligt av våra medlemmar också engagerar sig så att vi tillsammans kan utföra storverk!

2. Varför blev du engagerad i klimatfrågan?

Jag har alltid älskat naturen. Den första aha-upplevelsen för mig var i högstadiet, när jag första gången hörde talas om global uppvärmning. Efter det har jag varit engagerad i miljöfrågor genom Greenpeace och gick med i Klimataktion så snart föreningen bildades. Jag tycker att Klimataktion är en härlig organisation eftersom alla kan vara med och engagera sig och att vi är väldigt öppna för alla idéer.

3. Vad är viktigast på kort sikt att ändra på i Sverige vad gäller klimatet?

Att ta bort alla fossila subventioner och se till att stat, landsting och kommuner divesterar från fossila bolag.

4. Hur ska Klimatrörelsen nå ut bättre?

Det är väldigt viktigt att frågan tas upp i media. Nu ser vi hur media alltmer prioriterar klimatfrågan vilket leder till ett ökat intresse och medvetenhet. Samtidigt fortsätter vi vårt folkbildningsarbete med seminarium, föreläsningar och att sprida information via sociala medier.

5. Ge ett råd till politikerna inför valet!

Ta ansvar för framtiden – samarbeta för en långsiktigt hållbar politik!