Klimataktions valenkät 2018

Klimataktion har genomfört en valenkät som fokuserar på prioriteringen av klimatomställningen gentemot annan politik och nödvändigheten av att gå från “små” satsningar på enstaka områden till stora satsningar som snarast ger reella växthusgasminskningar i alla samhällssektorer.

De flesta partier säger sig prioritera klimatet högst (fråga 1). Men det är ett stort glapp mellan partiernas program och levererade minskningar i växthusgaserna. Flera har inte ens en klar målsättning för vad som ska levereras i år och nästa år (7-16% minskningar, fråga 2) utan skjuter lösningarna långt in i framtiden (2030-2045). På våra barns bord.

När målkonflikter dyker upp, som de ideligen gör, får klimatet oftast stå tillbaka för något annat, t ex tillväxt eller jobb. Flertalet partier försöker både äta kakan och ha den kvar. Vi medborgare förleds tro att inget kommer att rubba vår välfärd eller bekvämlighet trots att vi numera vet att välfärden kommer att drabbas mer om vi inte gör något.

Alla partier säger sig vara samarbetsvilliga (fråga 3) men när det kommer till kritan motarbetar de varandras konkreta förslag. Exemplet ”skatta eller premiera” är en typisk skiljelinje som hindrar samarbete mellan vänsterblocket och alliansen. Mer effektivt vore att ta tillvara alla partiers idéer och metoder, kanske under prövotid, och permanenta de som funkar bäst. Eftersom mänskligheten aldrig har varit i en sådan här situation tidigare gäller det “att lära genom att göra”. Och det nu.

Den kommande regeringens primära uppgift bör vara att mobilisera hela Sveriges befolkning och dess företag mot ett gemensamt mål: att säkra klimatet och öka Sveriges beredskap för den klimatförändring som redan skett och som kommer att förvärras snabbt.

Vad vi kan se är att politikerna lovar runt men håller tunt i klimatfrågan. Lyckligtvis så finns det ett flertal engagerade civila organisationer, kommuner, företag och sam­arbets­organ som förstår klimathotets allvar och driver på omställningen.. Initiativ behövs på alla nivåer och inom alla sektorer.

Pia Björstrand, Talesperson Klimataktion

Länk till enkäten med analys