Världen om 80 år vid 4 graders uppvärmning.

Klimataktion publicerar idag denna bild, som åskådliggör de risker världen står inför och vad som krävs för att ha en rimlig chans att lösa dem. Bilden är baserad på fakta från IPCC:s senaste stora sammanställning 2014.

”Vi valde den här bilden därför att den gör det tydligt att världen behöver byta kurs omedelbart. Viktigt att tänka på är att rapporten har flera år på nacken och att IPCC är dokumenterat försiktiga.  Utvecklingen de senaste åren pekar mot ett ännu mer akut läge” säger Samuel Jarrick, manlig talesperson för Klimataktion. ”IPCC räknar inte med risken för en kraftig ökning av metanutsläpp från permafrosten eller vidden av den hastiga isavsmältningen i Arktis. Havsnivåhöjningen kan mycket väl bli många ggr högre till nästa sekelskifte menar bl.a. James Hansen, klimatforskare vid NASA. Och ska det gå att släppa ut 2 ton koldioxid per person och år behövs helt nya tekniker i mass-skala för att fånga in koldioxid.”