Marknaden kommer inte att lösa de globala kriserna – även FN har nu börjat fundera på den saken.

[Av Torbjörn Vennström]

Nästa år kommer FN med sin stora rapport Global Sustainable Development Report. Den handlar om hur bra det går för världen att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. Min gissning är att det går sådär.

Inför rapporten har FN beställt en bakgrundsrapport (Länk) om hur ekonomin behöver transformeras för att bidra till att utvecklingsmålen uppnås. Här blir det intressant.

Dess utgångspunkt är att de neoklassiska (nyliberala) ekonomiska modeller som varit allenarådande under decennier kommit till vägs ände. Det är ekonomiska modeller som inte tar någon som helst hänsyn till de planetära gränserna för hur mycket material vi kan förbruka, hur mycket energi vi kan använda och hur stora utsläpp vi kan göra. Och nu står världen vid, eller har överskridit, dessa gränser.

Läs mer här: https://gemensam.wordpress.com/2018/09/25/aven-fn-tar-avstand-fran-marknadsfundamentalismen/

Torbjörn Vennström