Ny Klimatfilm och ny Klimatutställning. Kan beställas.

KLIMATFILMEN  ”ATT SÅ ETT FRÖ AV TVIVEL”

är en film om klimatfrågan och vårt ansvar som människor, av Stina Oscarson.

Vi får möta människor i sina olika roller just i det ögonblick de börjar tvivla på hur de lever sina liv. Orkar man lyssna till tvivlet eller stänger en dörren?

Vana som de är med tvärsäkerheten blir de plötsligt mycket vilse.

 

Bakgrund

Filmen ”Att så ett frö av tvivel” bygger på den Medborgarutredning som genomfördes inom ramen för Klimataktions arbete 2015/2016.

Medborgarutredningen syftade till att öka kunskapen och engagemanget kring klimat- och miljöfrågor hos den enskilde medborgaren och ta fram underlag för politiskt förändringsarbete. Närmare 800 personer deltog i medborgarutredningens arbete som genomfördes i samarbete med ABF i huvudsak i Stockholm, men också i några städer i övriga landet, i form av föreläsningar, efterföljande samtal och studiecirklar. I studiecirklarna behandlades teman med relevans för klimat- och miljöfrågor som energi, ekonomin utbildning, mat, förhållandet stad och landsbygd, globala rättvisefrågor och vår livsstil.

De texter baserade på fakta, reflektioner och frågeställningar som blev resultatet av studiecirklarnas tematiska arbete utgjorde sedan grunden för en redaktionsgrupp ledd av författaren och dramatikern Stina Oscarson som utifrån materialet fick uppdraget att utforma läsdramat ”Att så ett frö av tvivel”. Läsdramat filmades med hjälp av skådespelare som skildrar 11 karaktärer från vår egen samtid och deras tankar, reflektioner och upplevda dilemman.

Filmen är tänkt att bidra till samtal och diskussioner kring de nödvändiga samhällsförändringar och omställningar som måste till för att klara klimatmålen och i förlängningen öka trycket på politikerna att ta sitt ansvar och vidta kraftfulla åtgärder i klimatfrågorna.Därför tar vi också fram en kort handledning digitalt. Filmen med handledning kan beställas av större eller mindre grupper.

Mejla Elisabeth Lundqvist  eller Eva Avner för mer information

vilja_o@hotmail.com               eva.avner@gmail.com

Flyer HÄR

UTSTÄLLNINGEN ”FRÖN FÖR FRAMTIDEN

UTSTÄLLNINGEN – Visar med hjälp av goda redan existerande exempel på hur ett klimatsmart samhälle kan se ut. Utställningen har gjorts av Klimataktions Utställningsgrupp. Den består av 15 stycken 1 meter breda ”Rollupps” och är mycket enkel både att transportera och ställa upp.
Det utställningen visar är följande:
KLIMATFÖRÄNDRINGEN är en realitet. Vi håller på att förstöra livsbetingelserna på vår planet. För våra barns och barnbarns framtids skull måste vi förändra vår livsstil så fort som möjligt.
FÖRNYBAR ENERGI. Vi skall bort ifrån fossil energianvändning och istället bygga ut en förnybar energiförsörjning med vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen.
TRANSPORTERNA. Vi skall minska vårt bilberoende, minska transportbehovet och bygga ut tågen, kollektivtrafiken och cykelbanorna. Framtidens fordon bör drivas med el, vätgas eller biobränslen.
MATEN. Vi bör minska vårt köttätande, äta mer grönsaker och välja kött och mjölkprodukter från betande djur. Jordbruket skall vara lokalt och ekologiskt, utan bekämpningsmedel och konstgödsel.
BYGGNADERNA. Alla hus som vi skall bygga i framtiden skall vara ekologiska, energieffektiva, nästan nollenergihus byggda med sunda material. Befintliga byggnader kan saneras och energieffektiviseras.
KONSUMTIONEN. Vi kan inte fortsätta med en slit och släng livsstil som förbrukar planetens resurser. Bra kvalitet, reparationer och underhåll samt en satsning på immateriell konsumtion är lösningen.
EKONOMIN. Idag framhålls ständigt att vi måste ha en ekonomisk tillväxt i samhället, men i längden är det omöjligt på en ändlig planet. Istället måste vi sträva efter ett balanserat ekonomiskt system.

Vill ni låna utställningen så ta kontakt med Varis Bokalders 0707473095, eller varis@ekokultur.nu