Klimatriksdagens vårsatsning: EU-valet och att följa upp den svenska klimatpolitiken.

Klimatriksdagen förbereder för en intensiv vår – inte mindre än fem evenemang planeras. Vårt fokus ligger dels på klimatfrågans roll i EU-valet i maj och dels på en uppföljning av den nationella svenska klimatpolitiken ett halvår efter riksdagsvalet.

http://klimatriksdagen.se