Rädda klimatet

De närmaste 10 åren är helt avgörande!

I oktober lade FN:s klimatpanel, IPCC, fram sin senaste rapport. Den
klargjorde att det omgående krävs en radikal omställning av
samhället för att minska koldioxidutsläppen – om inte kommer livet
på jorden att allvarligt hotas. De åtgärder som hittills genomförts och
de åtaganden som jordens nationer gjorde i Paris 2015 är långt ifrån
tillräckliga.

Vi måste bli många som gör klart för våra politiker att vi står inför en
livsavgörande kris, och att de nu snabbt måste agera. Vi måste bygga
upp en stark folkrörelse som pressar politiker att ta nödvändiga
beslut.

Vill du vara med, kom till:
Informationsmöte
Måndag 18/2 kl. 17.30
Kungsholmens Bibliotek, S:t Eriksgatan 33

https://www.facebook.com/events/335674310371290/

Skriv ut affisch HÄR   Sprid!