Naturens försvarsadvokat död

Polly Higgins, foto: Ruth Davey
Polly Higgins, foto: Ruth Davey

Den skotska advokaten Polly Higgins är död. Den 21 april avled hon i cancer 50 år gammal. Higgins har kallats ”naturens försvarsadvokat” efter sitt idoga och till synes outröttliga arbete med att få ekocid – brott mot naturen eller livsmiljöförstörelse – klassat som en internationell förbrytelse enligt Romstadgan och likställt med folkmord och krigsbrott. Även om så inte är fallet ännu har ett antal regeringar och storföretag ställts inför rätta för miljö- och klimatbrott de senaste åren. Mycket till hennes förtjänst.

Polly Higgins har också kallats ”miljörörelsens rockstjärna” för den stjärnstatus hon rätteligen fick vid sitt försvar av naturen. Vitt omtalad är den vältalighet med vilken hon förde moder jords talan och den vänlighet hon bemötte både ”motståndare” och lierade med. Själv hade jag den stora förmånen att få höra två av hennes anföranden, som då skrevs om i tidningen, samt delta i ett seminarium under hennes spetskompetenta ledning. Sällan har jag blivit mera inspirerad! Hennes oemotståndliga charm parad med ett ansenligt vetande gjorde att få kunde stå emot hennes svaromål för miljön.

Före sin död meddelade Higgins vännen och journalisten George Monbiot i The Guardian att kampen för en fränare global miljölagstiftning kommer fortsätta under hennes juristteam. I Sverige har ekologen Pella Thiel drivit på den svenska grenen av ekocidrörelsen. 2017 lade Jens Holm (V), Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter (då MP, nu PV) fram en motion om ekocid (2017/18:2111) som inleds:

”Mineralbrytning i känsliga naturområden, överfiske, skogsskövling, utvinning av skiffergas och olja ur tjärsand är exempel på extremt miljöskadliga verksamheter som utarmar och förstör ekosystem och livsmiljöer över hela jorden. Ofta är skadorna omöjliga att reparera.”

Orden kunde ha varit Higgins. En minnesstund kommer att äga rum vid Livsröset på Gärdet i Stockholm den 30 april kl 15.30. Sveriges första livsröse invigdes på världsmiljödagen 2012 till minne av utrotade och hotade arter. Polly Higgins deltog vid nyinvigningen av röset 2014 i samband med konferensen för Naturens rättigheter.

Läs mer på pollyhiggins.com

Foto:  Ruth Davey

Text: Rikard Rehnbergh