Aktion för välfärd, trygghet och klimaträttvisa

Välfärdsalliansen
Välfärdsalliansen

I Stockholmsområdet samlar flera fackföreningar, Hyresgästföreningen och unga klimataktivister till en protest mot regeringens politik

  • Att angripa anställningstryggheten i ett läge där fackföreningarna redan har svårigheter är ovärdigt en socialdemokratisk regering, säger Gunnar Westin, facklig företrädare för Seko Stockholm.
  • Att införa marknadshyror i nyproduktion kommer inte på något sätt att lösa bostadsbristen, det kommer enbart att förvärra den boendesegregation som redan finns, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm.
  • Politiken med skattesänkningar åt dom rika och minskade intäkter för välfärden kommer att undergräva förtroendet för den redan helt otillräckliga politiken för att ställa om klimatet, säger Janine O’Keeffe, engagerad i Klimataktion.

 

Mot bakgrund av Januariavtalets 73 punkter för ökade klyftor, otrygghet och angrepp på samhällets svaga grupper samlar Välfärdsalliansen, en ny koalition av sociala progressiva rörelser, för en utåtriktad demonstration. Fackligt aktiva, engagerade hyresgäster, välfärdsivrare och unga strejkande klimataktivister gör nu gemensam sak, och detta är bara början.

Demonstrationen äger rum torsdag den 16 maj kl. 17:00 med samling på Sergels torg och gemensam marsch till Mynttorget, utanför riksdagshuset.

De krav och den plattform som binder samman Välfärdsalliansen finns att läsa i eventet för demonstrationen på Facebook

Hör gärna av er till någon av nedanstående för att få intervjuer, kommentarer etc.


Hälsningar

Gunnar Westin,
vice ordförande Seko, Stockholm
076-138 35 39                    

Simon Safari,
ordförande Hyresgästföreningen Stockholm
070-301 61 50

Janine OKeeffe
Klimataktion                   
070-401 78 39                  

Elin Gauffin
Nätverket Rädda Hyresrätterna
 073-509 06 84