#EUVoteForClimate

Rösta i EU-valet och hjälp till att driva fram ett aktivt klimatarbete i EU!

Vi är alla beroende av stabilt klimat för vår matförsörjning, trygghet, hälsa och välfärd.  För att undgå att våra livsvillkor urholkas behövs ett samlat grepp, med insatser på alla nivåer och ett EU som driver på klimatomställningen. Vi kan alla bli del av en positiv förändringskraft som bidrar till hållbar utveckling. Börja med att rösta och stödja de EU-kandidater som tar klimatkrisen på allvar!

Vi måste kunna ha flera bilder i huvudet samtidigt.

  • Den oroande bilden, som visar vad vi måste undvika: fortsatta utsläpp av växthusgaser och rovdrift på naturen Detta förorsakar redan nu torka, stormar, översvämningar, försurad mark, försurade vattendrag och ett stort lidande och skador för människor och natur.
  • Den hoppfulla bilden, som visar att det ännu är möjligt att ändra kurs med den kunskap och de metoder vi redan har. Nu krävs en mental omställning och mobilisering av resurser som leder till förändring. För det krävs insikt, mod, handlingsberedskap och inte minst ett strategiskt ledarskap. I det kommande EU-valet kan vi genom att vara aktiva medborgare bidra till åtgärder genom att välja politiker som driver på för en tuffare klimatpolitik.
  • Den insiktsfulla bilden, som visar fördelarna med att ställa om. Den positiva visionen av själva omställningen som skapar framtidshopp och som engagerar medborgare för ett samhälle med bättre levnadsvillkor för kommande generationer, och som i grunden är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att agera snabbt och genomföra strategiska investeringar och infrastruktursatsningar kan politiker underlätta för både företag och medborgare att agera mer hållbart.

Läs hela debattartikeln och kommentera på manskligsakerhet.se >>