Utlys klimatnödläge!

Utlys klimatnödläge

Det talas mycket om klimatnödläge såväl internationellt som nationellt. Många städer runt om i världen har deklarerat klimatnödläge och i Sverige har några kommuner påbörjat processen (se karta). På KlimatSveriges webbplats finns instruktioner om hur du kan skapa medborgarförslag dels för klimatnödläge, dels för klimatomställning i kommuner och regioner.

Mall till medborgarförslag och mer information på KlimatSverige

Parents for future har upprättat en interaktiv hemsida för Sverige där du sedan kan lägga upp ditt lokala initiativ för klimatnödläge och därmed inspirera andra att hänga på.

Till den interaktiva kartan