Låt träden stå kvar!

För att klara den akuta klimatkrisen borde regeringen skapa styrmedel så att skogen får stå kvar längre innan den avverkas, menar fyra forskare i DN Debatt den 9 augusti. Koldioxidskatt på biobränsle är också nödvändigt för att minimera utsläppen av växthusgaserna, säger de. För nu är det bråttom. Skogsbränder och metanutsläpp är exempel på självförstärkande effekter som blir allt vanligare just för att temperaturen stiger på jorden. Skogen måste därför stå kvar för att ta upp växthusgaserna.

Läs debattartikeln i DN

Debattartikeln knyter an till IPCC:s rapport om markanvändningens konsekvenser för klimatet.

Läs rapporten på IPCC