Svenska fack – lyssna på Greta och strejka

Debattartikel i Aftonbladet 20190821

Klimatrörelsen: Vi vädjar om fackligt stöd den 27 september

Den 24 juli fick Sveriges samlade fackliga rörelse ett brev från klimatengagerade skolungdomar som, inspirerade av Greta Thunberg, krävt och vädjat till vuxenvärlden att ta klimatforskningens varningar på allvar och behandla klimatkrisen som den kris det är.

Inom ramen för rörelsen Fridays For Future har ungdomarna strejkat och manifesterat varje fredag sedan augusti 2018 men upplever att beslutsfattare och vuxenvärlden fortfarande inte insett allvaret.

Därför ber de nu om hjälp från några av de starkaste organisationerna som finns i det svenska samhället – fackföreningsrörelsen. 

Klimatkrisen är i akut behov av ett ökat tryck på beslutsfattare inom politik och näringsliv. Tiden är sedan länge förbi för reformer i lugn takt. Nu behövs extraordinära åtgärder och hela samhället måste mobiliseras för att åstadkomma en strukturomvandling lika genomgripande som välfärdssamhällets framväxt. Men den här gången behöver det ske på betydligt kortare tid.

Ungdomarna har insett detta. Därför söker de nu stöd för folkliga manifestationer som förändrar dynamiken i den politiska processen – från möten och långsiktiga planer till beslutsam handling, akuta investeringar och snabb lagstiftning inom samtliga samhällssektorer.

Om fackföreningsrörelsen sätter ner foten kan en ny agenda, ett nytt samhällskontrakt för överlevnad, bli verklighet – snabbare än många tror är möjligt.

Vi representerar organisationer med lång erfarenhet från den svenska miljödebatten. Vi delar ungdomarnas desperation. Den dagen samhället tvingas till insikt om att akuta åtgärder behövs, på grund av storskaliga flyktingströmmar, megabränder, extrema stormar och enorma samhällsekonomiska förluster, kan det vara försent att göra något åt saken.

Forskarna varnar för att vi står vid randen av oåterkalleliga klimatförändringar, det vill säga att vi passerar gränser (tipping points) där klimatets uppvärmning blir självgenererande och vi inte längre kan hejda dess förlopp.

Det är nu vi har tid att göra något åt saken. Inte sedan. Det ligger en djup sanning i slagord som “There are no jobs on a dead planet”. Ekonomin, jobben och välfärden kommer att läggas i spillror om vi inte bromsar klimatkrisen och dess efterverkningar.

Fackföreningsrörelsen är en unik spelare med ett inflytande som har och kan fortsätta att försätta berg och genom det ge sina medlemmar och ungdomarna hopp om att det kan finnas en framtid värd att jobba för, studera för och att drömma om.

Den svenska fackföreningsrörelsen har en stolt historia av att lyfta blicken och medverka till en bättre värld. Avskaffandet av apartheid i Sydafrika och Pinochets diktatur i Chile underlättades av fackförbundens engagemang.

Nu står vi inför en global utmaning där facken har en otroligt viktig roll att spela, för samhällets fortsatta välfärd, för medlemmarnas arbetstillfällen och för kommande generationers rätt till ett rimligt liv.

Fackföreningsrörelsen – gärna i samverkan med arbetsgivare – kan göra den 27 september till en dag att minnas genom att utlysa en nationell arbetsnedläggelse.

Låt människor samlas för att en kortare eller längre stund visa allvaret i den ödesstund som mänskligheten står inför. Det kommer att öppna människors och politikers ögon och hjärtan inför den utmaning som vi tillsammans står inför och hjälpa oss att tillsammans klara av den.

Karin Sundby, ordförande, Klimatriksdagen
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner
Parul Sharma, chef för Greenpeace Sverige
Frida Berry Eklund, talesperson, Föräldravrålet
Ingmar Rentzhog, vd för We Don’t Have Time
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores
Tove Ahlström, vd för Global utmaning
Per-Anders Jande, talesperson, Svensk Mat- och Miljöinformation