Skriv under för klimatet!

FridaysForFuture uppmanar:

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Vi kräver att

  1. Sverige ska föra en politik i linje med Parisavtalet.
  2. Den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader.
  3. Politiken ska lyssna på forskarna.
  4. Klimaträttvisa ska råda.

Vi befinner oss i en kris. En kris som beror på åratal av mänsklig påverkan på klimatet som ingen gjort tillräckligt mycket åt. En kris som är så allvarlig att vi skolungdomar behöver lämna vår utbildning för att kräva att någonting görs. För nu är det bråttom och om ingenting görs riskerar vi att inte få någon framtid alls att studera inför. År 2020 måste utsläppskurvan sänkas drastiskt för att vi ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

År 2020 ska Parisavtalet börja gälla och då måste vår politik gå i linje med avtalet. Under ett års tid har miljontals skolelever världen över strejkat. Vi hoppades att det skulle räcka. Men utsläppen ökar fortfarande och vår politik går inte i linje med Parisavtalet. Isarna smälter, skogarna brinner, havsytan stiger och vår framtid tas fortfarande ifrån oss. Därför ber vi er om hjälp. Gå med oss 27 september, och visa att även vuxna kräver förändring. Och ställ er bakom rörelsen genom att skriva under våra krav.

Skriv under här!