Kampanj vill begränsa storföretagens makt

Den 12–19 oktober pågår en kampanj för att mobilisera globalt mot transnationella företags strävan efter så kallad straffrihet, stopcorporateimpunity.org. Kampanjen kritiserar bland annat företagens rovdrift på miljön och följderna för klimat och människor.

En konferens hålls i Genève med föredrag, demonstrationer, mm. För mer info om program, se
https://www.stopcorporateimpunity.org/save-the-date-week-of-peoples-mobilisation-12-19-october-2019/. Låt folkliga rättigheter gå före investerares och storföretags vinstjakt och krav på straffrihet, står det i uppropet, som konstaterar att nyliberal globalisering har öppnat dörrarna för en brutal exploatering av världen.

I uppropet heter det bland annat:
Megaprojekt, agribusiness och militarisering innebär en attack på livet självt. Jorden och dess
resurser plundras och förgiftas medan storföretag begår ekonomiska och ekologiska brott utan att
straffas. De har kastat in oss i en miljö- och klimatkris av okända proportioner utan att ta ansvar.
Miljoner människor drivs på flykt från sina marker av transnationella storföretag, aktivister dödas.
En ny internationell handels- och investeringsöverenskommelse som är på gång skulle ge fler
rättigheter till investerarna än till de berörda människorna och samhällena.

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop
Impunity är ett nätverk som samlar 250 sociala rörelser, civilsamhällen, fackföreningar m fl som
påverkas av transnationella företags aktiviteter. De motsätter sig landgrabbing, exploaterande
gruvdrift, låga löner och miljöförstörelse i framför allt Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Under
veckan som inleds 12 oktober i Genève är syftet att mobilisera mot de transnationella företagens
maktställning.

Nätverket vill få till ett bindande fördrag för transnationella företag, som skulle slå fast att mänskliga
rättigheter står över handelsöverenskommelser, liksom uppföranderegler som transnationella
företag måste följa, se https://www.stopcorporateimpunity.org/binding-treaty-un-process/ . Det
pågår förhandlingar om denna fråga i FN.

Text: Eva Berlin

Foto: Ralf Vetterle från Pixabay