Klimatnödläge – Förbifart Stockholm måste skrotas

Foto: Thomas B Pixabay

Debattartikel i Expressen 20191114

Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region.

Avbryt byggandet av Förbifarten innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer, skriver en lång rad miljöorganisationer och debattörer, däribland Klimataktion Stockholm.

Debattörerna riktar krav till Sveriges regering och riksdag, Region Stockholm samt Stockholms stad, och de kan sammanfattas så här:

  • Vidta åtgärder för att minska bilismen rejält. Börja med att skrota Förbifartsbygget och lägga ner planerna på Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn.
  • Lägg i stället pengarna på att bygga ut och utveckla kollektivtrafik, spårtrafik för gods, samt cykel- och gångvägar.
  • Utveckla trovärdiga planer för successiv minskning av bilismen i Stockholmsregionen fram till 2030.

Läs hela debattartikeln på expressen.se