Alla klimatvänner önskas god jul och gott nytt 2020!

Tack alla klimatvänner för i år och hoppas vi får ett 2020 med framgångar för klimatet!