Svenska praktikanter berättar om Indiens miljöarbete

Klimataktion Stockholm och Framtidsjorden genomför ett projekt tillsammans med den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan i Mumbai.

Genom Framtidsjordens praktikantverksamhet tar Srushtidnyan emot svenska praktikanter. I senaste nyhetsbrevet kan du ta del av projektet med hälsningar från praktikanterna Frida och Julia.

Nyhetsbrev jan 2020 Indienprojektet

Dessa områden arbetar Srushtidnyan med:

 1. Det pedagogiska skolprogrammet Klimatambassadörer, som har nått och når ett stort antal
  skolor i Mumbai och Devrukhregionen, ett 20-tal mil söder om Mumbai. Högstadie- och
  gymnasieelever i första hand. Det involverar elever som blir så kallade klimatambassadörer,
  och ett stort och kunnigt lärarnätverk. Man har kontor i Mumbai.
 2. Landsbygdsutveckling och näringsrik mat i Devrukhregionen. Detta projekt tillkom efter att
  Srushtidnyan kommit med i Framtidsjordens asiatiska nätverk. Det går ut på att tillföra
  kunskaper om ekologisk och näringsrik mat, hållbar odling och lokala naturresurser. Når
  framförallt kvinnogrupper och högskoleelever. Målet är att även nå lokala bönder och
  inspirera till hållbar samt näringsrik odling. Man har lokal i tätorten Devrukh, där teammedlemmar och praktikanter också kan bo.
 3. Ett projekt för att restaurera mangroveskog, lokaliserat i byn Devgad ännu längre söderut,på gränsen till Goa. Denna del tillkom sist, under 2017, och finansieras via en indisk organisation, Bombay Natural History Society, och en indisk bank, ICIC. Denna del av projektet finansieras helt av indiska medel, och håller på att övergå i en ny fas med mera lokal styrning.

 

Föreläsning med kvinnliga bönder och deras barn med teamet från Srushtidnyan. Z.P. School Parsharam Wadi, Devrukh
Sangeeta har en workshop i waste management och visar hur man gör en kompost, med elever från Anuyog Vidalay School, Khar road east, Mumbai
Harishand bygger solar chargers med elever från skolan Pragnya Bodhini i Goregaon, Mumbai
Ris som torkar utanför Kunals hus i Devrukh
Mangroveplantor på väg att bli planterade
Julia och Prashant skalar ris, ett ganska ovanligt rött ris som inte odlas i Devrukhområdet. Det är särskilt näringsrikt.