Fossilgas fara för klimatet

New York Times använde en kraftfull infraröd kamera och upptäckte ett enormt, osynligt klimathot.

BIld av ArtTower från Pixabay

Se bilderna på New York Times

Se bilderna när du skrollar ner. De osynliga utsläppen av den mycket potenta växthusgasen metan (CH4) förvärrar klimatkrisen och ökar riskerna för en skenande klimatkatastrof där 2-gradersmålet blir totalt omöjligt att uppnå hur mycket vi än minskar utsläppen av koldioxid (CO2).

Naturgasen borde med rätta kallas fossilgas. Det skulle vara lättare att kommunicera farorna med den då. De miljard-investeringar i både utvinning och användning av fossilgas som vi ser i Europa och som det talas om även i Sverige och Norden måste stoppas! Nu! Den enklaste, effektivaste och mest tydliga insats du kan göra är att aktivt välja Bra Miljöval El.

Låt inte elsäljarna lura dig: det ska stå BRA MILJÖVAL och det ska finnas en logotype med pilgrimsfalken – Naturskyddsföreningens miljömärke.

Tack för att du väljer bort fossilgasen!

Per Ribbing, Klimataktion
Tekn Lic Teknisk Fysik och Elektricitetslära