Upprop: Stoppa Preemraff

Mitt i brinnande klimatkris vill Preem investera miljarder i en anläggning som kommer att utöka utsläppen av CO2 under överskådlig tid. Preemraff i Lysekil slåss nu med näbbar och klor för att få öka sin produktion av fartygsbränsle, baserad på tjockolja. Den tänkta utsläppsökningen av koldioxid är stor och med utbyggnaden skulle anläggningarna bli de i särklass största utsläpparna i landet. Självklart kan vi inte acceptera det. Preemraff borde snarare istället minska sin produktion rejält. Med start den 10 mars börjar juridiska förhandlingar om utbyggnaden.

Klimataktion har tillsammans med Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och många andra överklagat Miljödomstolens beslut att tillåta utbyggnaden och kommer att delta i förhandlingen och aktionerna. Vår talesperson, advokaten Pia Björstrand kommer att befinna sig på plats i Lysekil den 9 och 10/3 och rapportera direkt därifrån, så följ oss nästa vecka! 

Om eventet

Läs mer om Upprop Stoppa Preemraff på Naturskyddsföreningen