Klimataktion fick ny talesperson

Vi måste vara bättre på att vara ute och synas och säga bra, kloka och ibland roliga saker till folk. Det säger Ossian Matthiessen, Klimataktions nyvalde talesperson.

Ossian Matthiessen

1.     Varför ville du ta uppdraget som talesperson för Klimataktion?

Att sprida kunskap, förankra klimatdebatten i bredare lager av befolkningen och vara en blåslampa på politiken är tre viktiga uppgifter för Klimataktion och klimatrörelsen i stort. Detta är något jag vill bidra till. Dessutom tycker jag att det är väldigt roligt att debattera klimatfrågan och dess politik.

2.     Vilka frågor tycker du är viktigast att driva?

Sverige är ett litet land men vi kan påverka bortom våra gränser. Vi måste hela tiden ha perspektivet att Sveriges främsta uppgift bör vara att våga testa nya lösningar och visa vägen framåt i omställningen. Vi har goda förutsättningar för det genom en god ekonomi, välfungerande institutioner och en bred folklig acceptans för att Sverige ska ligga i framkant. Detta gäller allt från att fossilbanta industrin och transportsektorn till att trycka på för bättre efterlevnad av internationella åtaganden. Jag älskar att cykla och som cyklist i Stockholm ser jag att bättre cykelpolitik inte bara skulle kunna minska utsläppen utan också bidra till bättre hälsa och ekonomi. Där får man ju tyvärr konstatera att Sverige ligger en bra bit efter länder som Danmark och Nederländerna.

3.      Berätta lite om din bakgrund och varför du blev engagerad i klimatfrågan? 

Mitt grundintresse för klimatfrågan tror jag kommer av den kärlek till naturen jag fick genom min uppväxt. Men som punktinsats har jag Al Gores En obekväm sanning att tacka för att jag fick upp ögonen för klimatfrågan. Mitt första organiserade engagemang var i Greenpeace i Oslo och genom mina studier i statskunskap och ekonomi har frågan lyckligtvis varit på tapeten hela tiden. Trots detta har mitt klimatengagemang verkligen intensifierats de senaste tre åren, vilket fört mig till Klimataktion och även mitt jobb som klimatanalytiker.

4.     Har du några tankar om Klimataktion skulle kunna utvecklas och få mera genomslag?

Jag upplever att många i sin frustration och maktlöshet över klimatförändringarna vänder sig till sin egen konsumtion i första hand, när grundproblemet är att vi sitter fast i ett ohållbart system. Om vi kan befria människor från de skuldkänslorna och göra det ännu roligare att engagera sig för klimatet tror jag vi är en bra bit på vägen. Därutöver tror jag att vi måste vara bättre på att vara ute och synas och säga bra, kloka och ibland roliga saker till folk som de kan ta till sig.

5.     Ge något exempel på någon klimataktion du tycker vore slagkraftig?

Jag vill inte avslöja mina många och briljanta planer i förväg, men jag tror mycket på humor och pedagogik.

Klimataktion har nyligen haft årsmöte. Förutom Ossian Matthiessen nyvaldes även Cecilia Holm och Åsa Elmstam.