Svar nr 1 till Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl skriver i sin ledare i Svenska Dagbladet 29 mars att en Coronavärld är precis vad miljörörelsen har velat ha. Hon beklagar sig över att hon missar de sex flygresor som hon hade sett fram emot närmaste tiden och menar att världen i Coronatider är en sämre värld ur alla aspekter. Här ger vi henne svar på tal.

MATHPLAINING

Tove; Du har 9 citroner. Hur delar du dem lika i grupper där antalet citroner är lika med antalet grupper? Den uppgiften (roten ur 9) har svaret 3. Enbart. Den matematiska lösningen på roten ur 9 har två svar: +3 och -3 men i uppgiften ovan är x > 0 ett randvillkor. Det finns inga minus 3 grupper med minus 3 citroner i. Minuscitroner finns inte. Är inte verkliga. Minus 3 är alltså en falsk lösning.

Så är det med naturen också. Den ger oss randvillkor att utveckla vårt samhälle innanför. Lösningar som ligger utanför randvillkoren är falska. Randvillkoren är framforskade och vetenskapligt publicerade sedan nu över 30 år av forskning. Det Naturliga Steget bildades 1989 och det strategiska verktyg som i vetenskaplig litteratur kallas FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – finns väl publicerade i flera olika vetenskapliga tidskrifter. Jag rekommenderar läsning av Journal of Cleaner Production, vol 140, januari 2017. Den inledande artikeln av professorer Robèrt och Broman är grundläggande. Där redovisas dessa randvillkor (Sustainability Principles).

Sustainability Principles

Ser man till de tre första randvillkoren så är de härledda direkt ur naturlagar: Termodynamikens första och andra huvudsats. Vi talar alltså om grundläggande naturvetenskap Tove. Inte politik. Inte ideologi. Inte åsikter. Vetenskap. Publicerad vetenskap.

Se till den första hållbarhetsprincipen. Fundera sen på Klimatkrisen. Sant är att billig olja hjälpt oss att utveckla ett väldigt rikt och välfungerande liv. Sant är också att fossil energi bryter höggradigt mot det första randvillkoret. Fossil energi är en falsk lösning.

Se på den tredje hållbarhetsprincipen. Fundera sen på den artutrotning som pågår. Vi lever i den sjätte massutrotningen. Förlusten av arter är ett större hot mot mänskligheten än klimatkrisen. (Se Planetary Boundaries, Rockström et al.)

Segmon, Ängelholm, Söderala, Oslo, London, Milano, nämner du som dina planerade resmål Tove. Till alla de ställena kan du ta tåg. Du kan välja att resa så att du inte ökar risken för dina barns framtid – eller så kan du välja att resa så att du ökar risken för att dina barn, och mina barn, får slåss för livet för att få mat och vatten till sig själva och sina barn. Så är det. 

Resor kan bli inställda. Och sen återkomma. Vid senare tillfälle. En utrotad art kommer inte tillbaka. Någonsin.
Extinct means forever.
Use your brain – go by train.

Per Ribbing, Tekn Lic Teknisk Fysik