Klimatpolitiska handlingsplanen är ingen riktig plan

Tajmad och klar in i minsta detalj? Knappast.

Planen är ingen riktig plan. Klimatpolitiska rådets Karin Bäckstrand gick rakt på sak när miljörörelsen ledd av Klimatriksdagen i veckan bjöd in till webinarium för att diskutera regeringens klimatpolitiska handlingsplan. En viktig del av kritiken som flertalet panelister stämde in i är att det saknas en samlad bild av vilka minskningar av Sveriges utsläpp planen kan åstadkomma. Därtill saknar åtgärderna tillhörande resurser, tidsplaner och konsekvensanalyser. Klimatpolitiska rådet anser inte att den klimatpolitiska handlingsplanen lever upp till lagens krav.

Även om det också finns ljusglimtar – något mer av ett systemperspektiv och beredning av mål för konsumtionsbaserade utsläpp – så är det föga upplyftande att konstatera att detta är ett av världens på klimatområdet mer ambitiösa länder som lagt fram denna plan som inte riktigt bestämt vad den ska åstadkomma eller hur.

På ett personligt plan har jag ofta tackat min lyckliga stjärna för att jag kan lätt kan se humorn i situationen med klimatförändringarna, utan att för den skull tappa kontakten med det stora allvaret. Efter motgångar sägs det ofta att vi inte ska sörja, men organisera oss. Inför situationer där vi inte vet om man ska skratta eller gråta vill jag komma med ett nytt bud. Gör lite av varje, och fortsätt sedan organisera er.

Det är tydligt att vi i klimatrörelsen har en aldrig sinande relevans som blåslampa på politiken. Men, som statssekreteraren på miljödepartement Eva Svedling påpekade i paneldiskussionen: allting regeringen gör måste ha förankring i riksdagen. Och riksdagen väljs av dig och mig. Därav måste vi också fortsätta med vårt viktiga uppdrag som folkbildare, något som Klimataktion gör genom allt mer omfattande utbildningsverksamhet.

Slutligen vore det väl närmast ett tjänstefel att inte sätta detta i en kontext av den pågående coronakrisen. Klimatdebatten äger nu rum i skuggan av att pandemins utbredning tagit över medierna. Men den skuggan tycks vara en utmärkt plats för diskussioner om hur vi kan ta oss vidare efter corona på ett sätt som stärker klimatarbetet maximalt. Tiden för att påverka detta är nu. Oavsett vad ordet kris betyder eller inte betyder på kinesiska måste vi göra allt för att post corona-politiken blir ett betydande steg framåt mot omställning och hållbarhet och inte ett fall tillbaka ner i sänkta klimatambitioner.

Ossian Matthiessen, talesperson för Klimataktion

Bakgrund

I mitten av december fick Sverige sin första klimatpolitiska handlingsplan. Dess syfte är att visa vilken väg vi ska ta de kommande fyra åren för att senast 2045 nå netto noll utsläpp.
I onsdags stod Klimatriksdagen tillsammans med flertalet andra miljöorganisationer, däribland Klimataktion, värd för ett webinarium.