Åsa: Var kreativ istället för att shoppa!

FEM FRÅGOR till ledamöterna i Klimataktions styrelse

Åsa Elmstam

”Jag brinner för att komma till sans med vår överkonsumtion, byta shopping som hobby mot kreativitet och skapande.” Det säger Åsa Elmstam, egenföretagande konstnär, som är ny i Klimataktions styrelse. Klimatångesten dämpar hon genom att vara engagerad.

1. Varför vill du delta i Klimataktions styrelse?

Det var ett väldigt spontant inhopp från min sida. Jag är med i många andra klimatsamanhang och klimatgrupper sedan många år, men inget styrelseuppdrag – så det var väl dags!

2. Vilka frågor tycker du vore viktiga att driva?

Jag brinner för många frågor. Medvetandegörandet till allmänheten av hur allvarligt läget är. Påtryckningsarbete på våra folkvalda, få dem att inse allvaret och börja agera – införa de hårda regler och restriktioner som behövs. Ekonomisk omställning av hela samhället.  Klimaträttvisa – vi i väst måste gå först och låta utvecklingsländerna komma ikapp oss med sin infrastruktur. 

Jag brinner för att komma till sans med vår överkonsumtion, byta shopping som hobby mot kreativitet och skapande. Skapa bättre förutsättningar för ekologisk mångfald… ja vilka frågor är inte viktiga att driva. Jag är inte expert på så mycket av detta men jag vill göra allt jag kan och lära mig mer.

3. Berätta lite om din bakgrund och varför du blev engagerad i klimatfrågan?

Foto: Åsa Elmstam

Jag jobbar som egenföretagande konstnär, konsthantverkare och i grunden är jag silversmed. Jag har läst Metallformgivningsprogrammet/Ädellab på Konstfack i Stockholm. Och studerat Sustainable projects – (Hållbarhet inom konst och design, men även hållbarhet i stort), en period av magisterprogrammet som utbytesstudent i Tokyo, Japan. Jag har utöver detta läst en massa strökurser i olika ämnen.

Jag är uppväxt i en familj med en stor medvetenhet kring vårt ohållbara system så jag har det med mig från början. Men min stora insikt i det akuta läget kom 2007 efter hållbarhetsstudier i Tokyo. Sedan dess har klimatångesten och mitt engagemang bara vuxit. Ångesten dämpas av att vara engagerad och jobba aktivt med frågorna. 

Foto: Åsa Elmstam

Jag har under de senaste 13 åren jobbat konstnärligt med frågor kring överkonsumtion, hållbarhet, ekonomi och klimat i olika separatutställningar och grupputställningar i Sverige och runt om i världen. 

Jag har velat visualisera frågorna i fysisk form för att slå an andra känslor hos människor än vad statistik och text gör. Och det har varit mitt sett att kunna bidra i klimatarbetet med min profession. 

Här är ett exempel på utställningsbeskrivning från en av mina utställningar:

”Vad är jag värd” är en utställning om värdet av det handgjorda. Vad en konsthantverkares tid är värd i jämförelse med andras som jobbar som mäklare, konsult eller förskollärare? Priset på många varor har sjunkit för oss pga produktion i låglöneländer. Vi har vant oss vid billig konsumtion producerad utomlands. Saker handgjorda i Sverige har ofta svårt att konkurrera med detta och upplevs dyra. Vid den omställning vi står inför är inte detta hållbart – varken socialt eller miljömässigt.

I projektet jobbade jag med skräp eller billiga material. Jag ville vara bred i uttryck och i olika hantverkstekniker för att prata om hantverk överlag. Objekten ville jag skulle utrycka skaparlust och inspirera åskådarna till att få lust att skapa. Jag ville få dem habegärliga som en pralinskål med något för alla smaker. Objektens tillverkningsprocess var noga tidtagen, varje objekt har titeln av hur många minuter det tagit för mig att göra det. Tillhörande finns ett dataprogram där köparen för in titeln (minuterna) och sin egen inkomst. Inkomst i kategorier som anställning, egen företagare, pension eller KROs riktlinjer för en långtidsanställning. Ett individuellt pris räknas fram och det är upp till köparen att bestämma om min arbetstid har samma värde som hens.”

Jag har även varit aktiv i Extinction Rebellion, Fridays for future, Artists for Future, All set for change med Greenpeace och Settings, We dont have time och Artister för miljön under de senaste åren. 

Foto:  Johan Annerfelt

4. Har du några tankar om hur Klimataktion skulle kunna utvecklas och få mera genomslag?

Vi måste nå ut brett och inkluderande och visa vad vi gör. Synas i sammanhang som ex Järvaveckan. Samarbeta mer med alla andra liknande organisationer som Föräldravrålet, Klimatriksdagen, Jordens vänner, Global Utmaning, WWF, Naturskyddsföreningen m fl. och alla ovan tidigare nämnda. Det finns så många små organisationer nu så det är svårt att hålla koll även för en insatt peson. Om vi alla skulle samarbeta skulle vi nå ut bredare och större! Klimataktion känns harmlösa, och en organisation som många människor skulle kunna skriva under på, så vi har ett fint läge att potentiellt värva enormt många medlemmar. 

Möjligen skulle Klimataktion behöva specificera vad vi gör och bli tydligare i kommunikationen. För mig själv har nämligen Klimataktion varit väldigt anonymt tidigare. Vad skiljer oss från andra?

5. Ge något exempel på en klimataktion du tycker vore slagkraftig!

Jag gillar speciellt att uppmärksamma politiska beslut. Aktioner kring Preem raff och hur regeringsbesluten kommer landa känns enormt viktigt att uppmärksamma.

Massdemonstrationer är viktigt för att få folk att våga vara med och protestera. Känslan av FOMO. 

Små listiga aktioner mer av arten civil olydnad tror jag också på, men det får nog XR och Greenpeace stå för i första hand.