Nya sko-strejker för en klimatsmart omstart 24-25 juli

Lördag den 25 juli arrangeras skostrejker för klimatet på minst 21 platser i Sverige (se alla orter längre ner). Första nationella skostrejken genomfördes den 30 maj. Sedan dess genomförs skostrejker för klimatet den sista lördagen varje månad. Den här gången även tillsammans med USA och Kanada. 

Gräsrotsinitiativet kommer från SaturdaysForFuture (SFF) och lokala FridaysForFuture (FFF) -föreningar. Skostrejken vill att stimulans- och stödpaketen i coronapandemins kölvatten ska vara klimatsmarta och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle.

– När vårt samhälle startas upp igen i sviterna av corona-pandemin måste det bli en omstart som hejdar klimatförändringarna. I en tid när människor inte får samlas i stora grupper blir skostrejken ett sätt att påminna politikerna hur bråttom det är att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Alternativet är skenande klimatförändringar, att stora delar av planeten blir obeboelig och att hundratals miljoner människor tvingas på flykt, säger Petra Palmén på SaturdaysForFuture och initiativtagare till strejken.

Under några månader har all kraft gått åt till att bekämpa covid-19 i många länder. Men i skuggan av pandemin är världen också mitt uppe i en klimatkris. Skostrejkerna vill bidra till en debatt om hur de ekonomiska kris- och stödpaketen ska utformas. Skostrejkerna genomförs på minst 21 platser runt om i landet.

– Vi behöver välja det ”nya” normala efter krisen, eftersom det tidigare normala förde oss mot en global upphettning. Utsläppen behöver minska markant och vi medborgare behöver hjälp med att välja hållbara alternativ, säger Anna Bokström, klimataktivist på FridaysForFuture Malmö.

– Även om utsläppen har minskat på grund av karantänbestämmelser, så är risken stor att ekonomiska stimulanser kommer att leda till ökade utsläpp igen. För att Sverige ska nå Paris-avtalet måste utsläppen minska 16 procent per år, säger Jacqueline Karvik på FridaysForFuture Lidköping.

För att respektera myndigheternas rekommendationer uppmanar initiativtagarna att deltagarna genomför skostrejken ensamma eller tillsammans med andra, med max 6-8 personer per plats. Alla uppmanas att undvika folksamlingar med tanke på coronaviruset.

Här arrangeras skostrejker i Sverige (nya tillkommer löpande):
Båstad, Eskilstuna, Halmstad, Järna, Kalmar, Karlskrona, Katrineholm, Leksand, Lidköping, Lund, Malmö, Munkedal (24/7), Norberg, Tanum, Uppsala (24/7), Varberg (24/7), Östersund, Oskarshamn.
I Stockholm:
 Örnsberg, Blackeberg och Medborgarplatsen.

Arrangörerna vill se en omstart under Coronakrisen som:

Sätter människor och miljö främst. Prioritera stimulansåtgärder som snabbt skapar fler arbetstillfällen inom hållbara framtidssektorer. Inför skyddsnät och åtgärder för att hjälpa människor skola om sig och snabbt komma in i arbete inom framtidsbranscher. Säkra biologisk mångfald. Behåll kolsänkan i skog och mark genom att gå över till ett hållbart kontinuitetsskogsbruk.

Lämnar fossilekonomin. Se till att alla de finansiella stimulanser som nu rullas ut bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Ta bort fossila subventioner och skattelättnader för fossil energi. Upphör med all offentlig finansiering av – eller investering i – fossil verksamhet.

För mer information: https://klimataktion.se/2020/06/30/skostrejk-25-juli/

Kontaktpersoner samordning:

Petra Palmén, SaturdaysForFuture, 072-2511400, petra.palmen@outlook.com

Anna Bokström, FridaysForFuture Malmö, 076-238 231, annabokstrom72@hotmail.com

Eva Keith Rosander, SaturdaysForFuture, 070-732 34 73, evakeithrosander@gmail.com 

Jacqueline Karvik, FridaysForFuture Lidköping och projektadministratör för skostrejkerna i USA och Kanada, 073-803 75 59, jacqueline.karvik@hotmail.com

Kontaktpersoner orter:
Carl-Göran Saxerbo,FFF Halmstad,070-317 00 95, callesax@hotmail.com
Aina Hagberg, FFF Kalmar,076-842 32 33, aina.hagberg@gmail.com
Annie Karlsson, FFF Karlskrona,072-543 37 57, missa_misan@hotmail.com
Lisa Kjellberg,FFF Leksand,072-363 00 94, liskje@yahoo.se
Jacqueline Karvik, FFF Lidköping, 073-803 75 59, jacqueline.karvik@hotmail.com
Marja-Leena Ahola, FFF Lund, 072-449 64 24, ahola.marjaleena@gmail.com
Anna Bokström, FFF Malmö, 076-238 231, annabokstrom72@hotmail.com
Gunilla Strinning, FFF Munkedal (24/7), 073-776 13 63, gunilla.strinning@gmail.com
Moa Ashbourne Wideberg, FFF Norberg, 0760-21 84 24, moa.ashbourne.larsson@outlook.com
Alf Bergstrand, FFF Uppsala (24/7), 070-618 98 68, alf.j.bergstrand@gmail.com
Elisabeth Hagberg,FFF Varberg (24/7), 070-558 36 27, elha301@gmail.com
Liv Lind, FFF Östersund, 070-683 04 18, lindliv@hotmail.com
Dorothee Hildebrandt, GFF Katrineholm, 076-934 60 38,dorotheeinternational@gmail.com
Vidar Vetterfalk, Järna, 073-666 60 60, vidarvfalk@hotmail.com
Gunnar Westling, Klimatgruppen, Oskarshamn, 072-527 75 36 ,gwestling59@gmail.com
Sofia Michelson, Klimatklubben Eskilstuna, 072-920 10 71, sofia_michelson@yahoo.se
Eva Keith-Rosander, SFF Båstad, 070-732 34 73, evakeithrosander@gmail.com
Petra Palmén, SFF Medborgarplatsen, 072-251 14 00, petra.palmen@outlook.com
Sune Nordström, SFF Örnsberg, 076-115 47 66, sunenordstrom@hotmail.com
Ann Ardelius, SFF Blackeberg, 070-606 90 10, annardelius@hotmail.com
Anna Gravander Nikkinen, Tanum, 070-603 77 48, anna.gravander1@hotmail.com
Saknas det uppgift om ort, kontakta:
Eva Keith Rosander, 070-732 34 73, evakeithrosander@gmail.com

Hashtag: #skostrejk25juli

Arrangörer:
SaturdaysForFuture Nätverk för klimatengagerade. Träffades på Medborgarplatsen, Stockholm, varje lördag innan coronapandemin. Informerar och delar ut flygblad för en smart klimatomställning.
Lokala FridaysForFuture i Sverige FridaysForFuture är en internationell rörelse bestående av främst av skolelever som väljer att skolstrejka för Parisavtalet och att den globala temperaturökningen ska hållas under 1,5 ° C jämfört med förindustriella nivåer. Det är lokala FridaysForFuture-föreningar som står bakom initiativet, ej den nationella FridaysForFuture-organisationen i Sverige.

Information och spridning av initiativet sker i samverkan med nätverket Klimatsverige.