Kommunistiska Partiet och Oljeholismen

Svar på tidningen Proletärens ledare 3 augusti 2020

Hur får man en alkis att sluta supa?
– Ger hen renare sprit?
– Ger hen svagare sprit?
– Eller får man hen att sluta supa?

”We are all Oiloholics”

Vårt beroende av fossil energi är precis som alkoholism en beroendesjukdom och precis som i andra beroendesjukdomar så finns det medberoende. Kommunistiska Partiet träder i Proletären 3 augusti fram som medberoende. Låt mig tipsa om botemedlet: Publicerad vetenskap.

Att i samma stund som Bangladesh ligger under vatten, Amazonas brinner och orkaner dödar människor, argumentera för att 15 GSEK ska investeras i Lysekil för att göra tjockolja till diesel med orden ”Klimat- och miljöåtgärder måste utformas så att de gynnar folkflertalet på de rikas bekostnad” får mig att undra om Kommunistiska Partiet inte räknar bönderna i Bangladesh eller Brasilien som människor? Eller alla de australiensare som förlorade sina hem och hus i förra årets våldsamma bränder. Eller de boende i Kalifornien? Som nu brinner igen…

Kommunistiska Partiet försvarar sitt stöd för denna direkt klimatskadliga investering med det fulaste av argument:
Om tjockoljan inte omvandlas till diesel i Sverige, så kommer det ske någon annanstans”
Tänka sig att i Proletären få läsa krigsindustrins favvoargument… Byt bara ut ordet tjockolja mot missiler.

Vidare påstås att ”Problemet är att det i dagsläget inte finns några alternativ till fossila drivmedel”. Detta är direkt felaktigt. Gotlandsfärjor går nu på fossil gas. Den gasen kan på dagen bytas ut till biogas. Kielfärjorna går idag på fossil metanol. Den metanolen kan imorgon dag bytas ut till biometanol.

Ingen inom miljö- & klimatrörelsen vill se jobb försvinna i Lysekil – men det blir ju FLER jobb om pengarna investeras i omställningen: bort från fossilt, över till förnybart.

Lyssna på Greta: Klimatkrisen är en KRIS. Inte förrän vi behandlar den som den existentiella kris som den faktiskt är så kommer vi att ha en chans att lyckas.

Hur vi kan gå tillväga finns god publicerad vetenskap att tillgå: Det Naturliga Steget eller FSSD som verktyget heter i den vetenskapliga litteraturen. FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – går i korthet ut på att (i tanken) ställa sig innanför ett antal tvingande, första ordningens principer för ett hållbart samhälle och därifrån planera sig framåt till det läge ”ett hållbart samhälle” som vi alla vill komma till.

Genom att INTE gå i den vanliga fällan att välja det som ”släpper ut minst” utan istället se bakåt från ett läge innanför dessa tvingande första ordningens principer och ställa sig frågan ”Vad var det vi gjorde då, år 2020, som hjälpte samhället att komma framåt och utvecklas hållbart?

Testar vi den frågan på Preems 15 GSEK som de vill investera i att göra fossilt fartygsbränsle lite renare… så är det uppenbart att det inte var något som hjälpte samhället att bli hållbart.

DÄREMOT – om Preem investerar 15 GSEK i produktion av biometanol, biogas eller annat förnybart fartygsbränsle så skulle det hjälpa inte bara Sverige utan hela världen att ställa om och bli friska från sin Oljeholism. Får jag gissa så skulle jag säga att det också skulle ge FLER jobb i Lysekil. Inte färre.

Per Ribbing, styrelseledamot i Klimataktion
Tekn Lic teknisk fysik

Läs FSSD här: https://ingenjorerformiljon.se/wp-content/uploads/2020/07/A-framework-for-strategic-sustainable-development-Broman-and-Rob%C3%A8rt-FSSD.pdf