Miljö måste gå före tillväxt

Klimataktions kommentar till höstbudgeten.

Klimataktion medverkade idag i Finansdepartementets genomgång av budgetpropositionen för hösten 2020, presenterad av finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.  

Regeringen kallar detta för en grön rivstart. Investeringar i ett hållbart samhälle är medicinen som Sverige behöver. Det är för att lösa de stora utmaningarna som vi står inför som man gör stora satsningar. Regeringen satsar 12 miljarder kr i satsningar, 10 miljarder i kreditgarantier och inför en reduktionsplikt på bränsle. Sammanlagt genomför man åtgärder uppgående till 50 miljarder kr.  

Med de nya reglerna räknar regeringen med att utsläppen minskar med 2 miljoner ton till år 2022 och 7 miljoner ton till år 2030. Reformen beräknas ge gröna hållbara jobb och minska beroendet av bränsle från andra länder. Per Bolund var också tydlig med att målet för 2030 som är satt till 70% ska räknas som ett golv, så att man hoppas komma ner till nollutsläpp.  

Klimataktions kommentar: 

Klimataktion uppskattar naturligtvis att budgeten för klimat- och övriga miljöåtgärder har ökat. Samtidigt befinner vi oss i en klimatkris där vi bara har några år på oss att vända utvecklingen – om det ens är möjligt längre.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Världen brinner, bokstavligt talat, flera farliga tipping points som avsmältning av is, skogar som brinner upp  och permafrost som tinar och släpper ut metan har redan passerats. Vi anser att de åtgärder som ska tas till behöver vara på ett plan som om samhället befann sig i krig.

I Coronakrisen har vi sett daglig information från statliga myndigheter, utrop på Centralstationen, affischer på stan, hemskickade broschyrer och en total uppmärksamhet från både media och politiker.

Klimatkrisen är betydligt allvarligare och kräver ännu större insatser från samhällets sida. Vi är övertygade om att de flesta skulle kunna göra betydligt större förändringar om regeringen förklarade situationens allvar och bad oss medborgare att hjälpa till att rädda allas vår framtid. Vi anser därför att regeringen ska deklarera klimatnödläge och agera utifrån vad verkligheten kräver.  

  • Vi vill se en CO2-budget, som ska ha mer tyngd än den vanliga budgeten.
  • Vi vill stoppa alla fossila investeringar, inklusive utbyggnaden av Preemraff.
  • Miljö måste gå före tillväxt! De satsningar som görs uppgår enbart till 1% av budgeten. Miljön är grunden för hela vårt liv och den behöver genomsyra hela budgeten.