Förlagsbranschen går mot klimatneutralitet

När Sveriges tredje största förlag, Natur & Kultur, i somras släppte sin hållbarhetsredovisning för 2019 uttrycktes en förhoppning om att bli landets första klimatneutrala förlag redan i år.

– Jorden är på väg mot tre graders uppvärmning och utsläppen minskar inte alls i tillräcklig takt, vare sig i Sverige eller globalt. Alla sektorer behöver bidra till att lösa klimatkrisen och Natur & Kultur vill leda omställningen i förlagsbranschen, sade vd:n Per Almgren i pressmeddelandet av den 16 juni.

Detta lyckades den 1 september, och en viss Greta Thunberg har haft ett finger med i spelet.

– Det är klart att Greta-effekten inte gått oss obemärkt förbi. Vi vill verkligen mäta vårt klimatavtryck, vi vill veta hur pass stor skada just vi gör, säger Almgren till Sveriges radios Kulturnytt.

För fem år sedan, tre år före det att Greta inledde sin skolstrejk för klimatet, började Natur & Kultur att mäta sitt ekologiska fotavtryck. Föga förvånande visade sig de största utsläppen komma från produktion, tryck och transport. Trots att förlaget slutat trycka böcker i Kina och i stället alltmer förlagt produktionen till ett tryckeri i Lettland.

Även om det inte var av direkt miljömässiga utan snarare publicistiska skäl – det visade sig att de kinesiska tryckerierna, eller myndigheterna, gått in och ändrat i innehåll som inte överensstämde med deras propaganda, om bland annat Tibet.

Transportsträckorna minskade förstås betydligt. Det lettiska tryckeriet har därutöver nyligen gått över till ”grön el”. För att nå klimatneutralitet måste du först lokalisera de största utsläppen, därefter minimera och även kompensera för dem. Natur & Kultur bildade ett klimatråd att se över utsläppen, klimatkompenserade för dem i ett certifierat trädplanteringsprojekt och uppdaterade sin resepolicy till förmån för tåg och andra miljövänliga färdsätt.

Frågan om trädplanteringarnas långsiktiga nytta är ofta ifrågasatt. Naturvårdsverket trycker på varaktigheten som den avgörande faktorn. Träden i skogen måste helt enkelt få stå orörda för att de ska kunna binda koldioxid och bilda en kolsänka värd namnet. Annars kan de bli direkt kontraproduktiva.

Natur & Kulturs ambition sätter i vart fall blåslampan i baken på övriga svenska förlag. Norstedts förlagsgrupp, där Sveriges äldsta och näst största bokförlag ingår, redovisar ett totalt utsläpp om 3 605 ton koldioxid under fjolåret.

– En tryckt bok från Norstedts förlagsgrupp, vi har tittat på hela livscykeln, släpper ut 0,7 kilo koldioxid. Det motsvarar en tredjedels hamburgare. Då får man också tänka på att en bok oftast konsumeras många gånger medan en burgare bara går att äta en gång, säger kommunikationschefen Olle Lidbom till Sveriges radio.

Enligt Norstedts kommer publikationer inom kort att tryckas med ett annat papper, med hälften så stor klimatpåverkan, vilket tros ge utslag redan nästa år. Lidbom nämner också ljudböckers påverkan på miljön. Den ljudliga tar mer och mer över marknaden från den tryckta boken i förlagens utgivning, men även den har en miljömässig baksida.

Att lyssna på en bok online – så kallad strömning – har i de flesta fall en bra mycket större klimatpåverkan än själva produktionen och till och med transporten av en tryckt bok. De vidsträckta serverparkernas huvudsakliga strömkälla, just nu, är kolgenererad el. Det är inte lika mycket att de står och ständigt går så mycket som att de lika ständigt måste kylas ned för att inte överhettas. Det är därför techbolagen upptäckt norra Skandinavien som ideala platser för sina serverparker.

Bonnierförlagen, som är Sveriges största och ingår i det familjeägda mediekonglomeratet Bonnierkoncernen, uppger till Sveriges radio att 80-90 procent av utsläppen kommer från produktion, tryck och transporter. Även Bonnierförlagen är i färd med att mäta sina samlade utsläpp, fast nämner inte ljudbokens klimatavtryck. Eftersom utvärderingen inte är helt färdig vill inte vice vd Jesper Monthán ge några exaktare siffror än så men meddelar att Bonnierförlagen har som mål att någon gång bli klimatneutrala.

Som ordförande i branschorganisationen Svenska förläggareföreningen, i vilken runt 70 förlag ingår, menar Monthán att förlagens arbete mot klimatneutralitet skiljer sig rätt markant.

– Under 2021 kommer föreningen att gå ut med råd och rekommendationer till sina medlemmar om hur man kan hantera miljöfrågor och också vara behjälplig med råd om man skulle önska, säger Monthán.

Till saken hör att Natur & Kultur, till skillnad från Norstedts och Bonniers, inte är ett aktiebolag utan en affärsdrivande stiftelse med värdegrund. Utan aktieägare som oftast kräver maximal profit på satsat kapital har förlaget/stiftelsen en helt annan frihet att agera självständigt och snabbt men långsiktigt och hållbart.

Rikard Rehnbergh