2020 års stipendiater till Jan Carlsons minne

Stipendier från Jan Carlsons Minnesfond delas ut årligen av föreningen Klimataktion. 2020 års stipendiater offentliggjordes i samband med Klimataktions årsmöte under våren, men pga Coronapandemin dröjde utdelningen av diplomen till hösten. Anders Berndes och Anita Leal från JCM-kommittén delade ut diplomen och motiverade stipendierna.

Årets stipendiater verkar oftast på olika arenor, men har klimatengagemanget som en gemensam nämnare. Regissören, dramatikern och debattören Stina Oscarson är den ena stipendiaten. Hon har varit aktiv inom kulturområdet sedan 1990-talet och är en orädd röst i den offentliga kulturdebatten. Sedan ett antal år är hon en lika välbehövlig röst i klimatdebatten.

Oscarson har varit talare under stora klimatmanifestationer och medverkat som paneldeltagare och moderator under klimatseminarier och debatter. Ur stipendiemotiveringen:

”På teaterscenen och i radion, på ABF och i tidningskrönikor har Stina Oscarson lyft klimatfrågan gång efter annan. Hennes mod och ihärdighet att lyfta vår tids stora ödesfråga har verkat som ett föredöme för andra kulturutövare och konstnärer.”

Den andra stipendiaten är förre politikern, författaren och opinionsbildaren Anders Wijkman som har ett långvarigt engagemang i både klimatfrågan och andra viktiga frågor – såväl nationellt som internationellt – med en humanistisk prägel.

Som mångårig ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Vetenskapsakademien är Wijkman väl etablerad inom forskarsamhället. Han är ordförande i Återvinningsindustrierna, en av två ordföranden i Romklubben sedan 2012, samt ordförande för Climate-KIC sedan 2017. Wijkman var även ordförande för Miljömålsberedningen 2015-2016 – när det klimatpolitiska ramverket togs fram. Ur stipendiemotiveringen:

”Anders Wijkman är en mycket viktig opinionsbildare, både i Sverige och utomlands. Han har skrivit mängder av debattartiklar och talat om klimat- och miljöfrågor på otaliga möten, seminarier och i paneldebatter, och har även varit talare under stora klimatmanifestationer.”

Rikard Rehnbergh, Miljömagasinet nr 44 Foto: Anders Berndes

Info om Jan Carlsons Minnesfond och tidigare stipendiater finns här.