Köp det inte

Den 27 november är det Black Friday, en dag där folk uppmanas shoppa och konsumera och fylla sina hem med ännu mer prylar.

Utan överkonsumtion – ingen klimatkris. Överkonsumtion är det grundläggande största miljöproblemet.

Om alla konsumerade som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 jordklot för att få jordens resurser att räcka till. Så även om alla världens varor vore miljömärkta skulle det inte räcka, för jordens yta och resurser är begränsade. Därför måste vi snarast minska konsumtion och produktion till en globalt hållbar nivå.

Forskning visar att människor med materialistiska värderingar är mindre lyckliga än andra. Människor som lägger högre vikt vid materialistiska värderingar konsumerar mer, är mer skuldsatta, har lägre kvalitet på mänskliga relationer, agerar mer miljöförstörande, har sämre arbets- och studie-motivation och rapporterar sämre personligt och fysiskt välbefinnande.

Sverige är ett av världens reklamtätaste länder och reklamen får oss att känna nöjdskam, d.v.s. missnöje över det vi har. Reklamfinansierat är inte gratis – det är ett sämre sätt att betala, som flyttar fokus från viktigare värden i livet.

Stanna upp! Reflektera…
Hur använder du tiden?
Är det så att du arbetar för mycket för att ha råd att konsumera? Eller vill du få mer tid till annat? Att leva? Hur mycket tid tar det inte att sortera ut vad du ska köpa och sedan att ta hand om det du köpt? Varför inte hyra, ge bort det du inte behöver eller äga tillsammans?
Du kan förändrar ditt konsumtionsmönster och tänka annorlunda på materiella tillgångar. Tid är pengar.

Åsa Elmstam har gjort en film om överkonsumtion – ”Things 11”