”minPension bör snarast kunna ge hållbarhetsinformation”

Sydsvenskan 9 december

Svar på replik från Johan Hellman, vice vd på minPension.se, läs repliken längre ner på sidan.

Läs debattartikel från 8 november

Ju fler som uppmärksammas på vilken roll deras tjänstepension spelar i klimatomställningen, desto fler kommer att vilja ha en hållbar pension. Det skriver åtta företrädare för miljörörelsen.

Omställningen till ett hållbart samhälle brådskar – utsläppen måste enligt FN:s klimatpanel IPCC halveras på tio år. I vilka fonder tjänstepensionen är placerad är kritiskt ur klimatsynpunkt, då den enligt Pensionsmyndigheten totalt rymmer 2 900 miljarder kronor. Om vi fortsätter att investera pensionspengar i fossil och icke hållbar verksamhet betyder det att vi stödjer den typen av företag. För att en klimatkatastrof ska kunna undvikas måste den fossila och kortsiktiga eran få ett slut.

Johan Hellman, vice vd på minPension, förklarar att han delar vår uppfattning att allt fler människor är intresserade av hållbarhetsfrågor (Aktuella frågor 22/11). Hellman påpekar att minPension är en viktig informationskälla för sina fyra miljoner registrerade användare. Med andra ord finns det ingen bättre samlad kanal att redovisa hållbarhet för de fonder som tjänstepensionen investeras i.Hellman hävdar att tre saker krävs för att minPension ska kunna ge människor möjlighet att se hur hållbart deras pensionspengar är placerade. Till att börja med att staten och pensionsbolagen förändrar minPensions uppdrag eftersom hållbarhet idag ligger utanför det. Men med tanke på att de enligt Hellman redan arbetar med hållbarhet och har som ambition att i en nära framtid erbjuda hållbarhetsinformation verkar det inte nödvändigt. I minPensions uppdrag finns formuleringen att man ”ska tillhandahålla pensionsinformation av hög kvalitet”, där rimligtvis även fonders hållbarhetsinformation borde räknas in.

Hellman påpekar att det saknas en standardisering eller taxonomi när det gäller hur hållbarhet ska mätas. Redan idag är det dock möjligt att utgå från till exempel koldioxidrisk eller en rad märkningar och betygssystem för hållbarhet. Konkreta exempel är Morningstar Sustainability Rating och Svanenmärkning av fonder. Det finns alltså ingen anledning att vänta på EU:s taxonomi, och det finns inte heller tid att vänta på ett perfekt system.Till sist handlar det enligt Hellman om tekniska förutsättningar. Om minPension ger frågan högsta prioritet bör hållbarhetsinformation kunna komma på plats snarast, helst redan under 2021. Hoppet om en beboelig planet bör rimligtvis motivera minPension till att agera skyndsamt. Ju fler som uppmärksammas på vilken roll deras tjänstepension spelar i klimatomställningen, desto fler kommer att vilja ha en hållbar pension.

Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion

Ossian Matthiessen, talesperson för Klimataktion

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide

Sasja Beslik, chef för hållbara finanser, JSS

Joakim Jansson, initiativtagare till Klimatbytet.se

Jonas Bane, ordförande Klimatriksdagen

Anna Bokström, Fossil Free Sverige

Olov Källgarn, Fossil Free Sverige

Replik: ”minPensions ambition: Erbjuda möjlighet att se hur hållbart pensionspengar är placerade.”

Sydsvenskan 22 november

Jag vågar påstå att minPension ligger i framkant när det gäller att hitta nya skärningspunkter för hur människor ska kunna använda pensionsinformationen på bästa sätt. Det skriver Johan Hellman, vice vd på minPension.

Intresset för minPension.se växer stadigt. Varje år vill nya generationer av kommande pensionärer veta hur stor deras pension blir. Det är inte bara de som närmar sig pensionsåldern som är nyfikna. Även yngre människor vill veta hur mycket de hittills har tjänat in till sin pension.

I takt med det stigande intresset har minPension.se – en privat-offentlig samverkan mellan staten och pensionsbolagen – utvecklats när nya tekniska lösningar gjort det möjligt. Sedan starten 2004 har tillströmningen av användare varit stor. Nyligen passerade minPension.se fyra miljoner registrerade användare. Det stora intresset beror bland annat på att tjänsten under 16 år utvecklats efter användarnas behov.Jag vågar påstå att minPension ligger i framkant när det gäller att hitta nya skärningspunkter för hur människor ska kunna använda pensionsinformationen på bästa sätt.

När minPension drog i gång 2004 var människors efterfrågan på information kring sina pensioner betydligt mindre än idag. Nu har diskussioner om pensionsålder, hur pensionspengar placeras och hur mycket man får i plånboken när pensionen väl kommer blivit betydligt mer omfattande. Jag har därför stor förståelse för åsikten att det ska kunna gå att utläsa hur tjänstepensionen placeras och hur det påverkar klimatet, så som nio företrädare för miljörörelsen för fram (Aktuella frågor 8/11). De vill att information om pensionens klimatpåverkan görs lättillgänglig på minPension.se. Deras tanke är att tjänstepensionen ska kunna bidra till klimatomställningen.

Jag delar uppfattningen att alltfler människor är intresserade av hållbarhetsfrågor och vill veta och kunna välja var deras pensionspengar placeras. minPension har sedan en tid tillbaka undersökt möjligheterna att kunna redovisa någon form av översikt om hur pensionskapitalet är placerat ur hållbarhetssynpunkt. Viljan finns, men det saknas några pusselbitar.

Staten och pensionsbolagen behöver förändra minPensions uppdrag eftersom hållbarhet idag ligger utanför det. En annan utmaning, och kanske den svårare av dem, är att en stor del av våra pensioner ligger i så kallade förmånsbestämda och traditionella pensionslösningar, som saknar hållbarhetsinformation.

För att en översikt när det gäller hållbarhet ska kunna visas för pensionslösningar måste pensionsbolagen som levererar pensionsinformation till minPension komma överens om hur flera grundläggande praktiska problem ska lösas. Det handlar till exempel om standardisering och enhetlig klassificering. Just nu pågår flera projekt som kan leda arbetet med hållbarhetsredovisningar framåt.

Precis som de nio företrädarna för miljörörelsen tar upp finns det idag hållbarhetsinformation om de pensioner som placerats i fonder hos de flesta pensionsbolag. Också hos Pensionsmyndigheten kan man se hållbarhetsredovisningar om premiepensionen. De flesta pensionsbolag har liknande funktioner för att man ska kunna välja att förvalta sina pensioner hållbart.På minPension.se kan man se hela sitt pensionskapital, men inte göra några ändringar i sina val av fonder. För att göra ändringar måste man besöka pensionsbolag, de valcentraler som administrerar pensioner eller Pensionsmyndigheten.

minPension följerutvecklingen inom hållbarhetsområdet noga och har som ambition att i en nära framtid kunna erbjuda människor möjlighet att se hur hållbart deras pensionspengar är placerade. Två saker krävs för att det ska kunna bli verklighet. En standardisering eller taxonomi när det gäller hur vi ska mäta hållbarhet och det måste fungera tekniskt. Först då blir det möjligt för minPension.se att redovisa hela pensionen ur ett hållbarhetsperspektiv. Och ytterligare utöka servicen till användarna.

Johan Hellman, vice vd på minPension.