Klimatbevakningen i SVT, del 2

Till:

 • Hanna Stjärne, vd, SVT 
 • Charlotta Friborg, programchef, SVT Riksnyheter 
 • Jan Helin, mediedirektör, programledningen SVT 

Det här är andra gången i december jag skriver till er. Som jag skrev senast är rapporteringen alldeles för torftig med tanke på den planetära kris vi står inför. Den samlade klimatvetenskapen säger att vi måste agera kraftfullt och omedelbart. Public service måste visa helheten och inte enbart en ”synvinkel”. Risk finns att svensken tror att det fortfarande finns ”olika åsikter i frågan” och därför stannar kvar i passivitet.  

I tisdags morse, den 8 december, berättade SVT i Morgonstudien att november månad i år har varit rekordvarm. Erika Bjerström berättade att de senaste tio åren har varit de varmaste åren som någonsin har uppmätts, vilket beror på den ökade mängden växthusgaser i atmosfären.

Erika berättade vilka konsekvenser det får i Sverige; fler bränder, höjning av havsnivån, stränder försvinner och mängden invasiva arter ökar, (vilket skadar ekosystemen och den biologiska mångfalden). Permafrosten i Sibirien har börjat tina och ger upphov till metanutsläpp, orkanerna är mer intensiva, skyfallen är kraftigare, fler platser blir obeboeliga pga. höjda temperaturer, konflikter ökar pga. brist på mat, flyktingströmmarna ökar, glaciärer och havsis smälter, vilket innebär att mindre solstrålning reflekteras tillbaka till rymden, vilket i sin tur leder till högre temperaturer. Många konsekvenser är oåterkalleliga.

Erika fick frågan hur det kommer sig att ökningen av utsläppen bara har minskat 6 % i år, m.t.p. pandemin.  Hon menade att flyget inte var problemet. Snälla, låt inte era tittare tro att flyget inte är en del av klimatproblemet. Innan pandemin bröt ut landade 46 miljoner passagerare per år på Swedavias flygplatser. Dessa resenärer släpper i genomsnitt ut drygt ett ton CO2 per person. Bara dessa flygresenärer släpper alltså ut lika mycket som hela Sveriges territoriella utsläpp inom alla sektorer. Skulle alla ha råd att flyga T/R Sverige-Thailand varje år skulle de totala utsläppen öka 40%.

Det räcker inte att USA och Kina är klimatneutrala till 2050 som Erika sa. Det ligger alldeles för långt fram i tiden. Världens koldioxidbudget för att begränsa höjningen av medeltemperaturen till 1,5 grader med 66 % sannolikhet tar slut inom några år om vi fortsätter i samma utsläppstakt. Se fakta koldioxidbudget.

Det var annars ett bra reportage och allt hinner man inte få sagt. Många tycker att ökningen av utsläppen borde ha minskat mer i år och luras tro att egna livsstilsförändringar inte har någon effekt. Det är lätt att man glömmer bort att de fossila koldioxidutsläppen sedan industrialiseringen finns kvar i atmosfären i tusentals år. Atmosfären kan liknas vid ett överfullt badkar som rinner över med växthusgaser, och kranen är fortsatt öppen.  Att vi minskar utsläppen med ca 6 % i år, innebär ju bara att ökningen av fossil koldioxid minskar med 6 %. Det minskar ju inte halterna i atmosfären och ännu mindre temperaturökningen.

Överkonsumtionen och grundinställningen att det är hög status att äga nytt och mycket, måste bort. Idag står 10 % av världens befolkning för 50 % av världens utsläpp.

Vår vädjan till er är att ni: 

 • Inför stående klimatnyheter, så som görs inom ekonomi-, kultur och sportnyheter. 
 • Fortsätter bevaka och öka rapporteringen om klimatkrisen i allmänna nyheter. 
 • Utser fler klimatreportrar, som har utbildning i frågan. 
 • Rapporterar helheten och inte bara delar, som kan missförstås, med tanke på det skrala och försämrade kunskapsläget bland svenskar. 

Bästa hälsningar,

Petra Palmén

Mamma, initiativtagare till brevet och kontaktperson, SaturdaysForFuture, Stockholm.

Kontaktuppgifter: 072-251 14 00, petra.palmen@outlook.com

Fakta koldioxidbudget

2018 var världens återstående koldioxidbudget 500 miljarder ton CO2 för att ha 50 procent chans att klara 1,5-graders-målet.

 • 2 år har gått sedan dess. Drygt 80 miljarder ton har förbrukats. Då återstår 420 miljarder ton.
 • Det är alldeles för osäkert att bara ha 50 % chans att lyckas nå 1,5 gradersmålet. För att öka chansen till 2/3 (67 %) minskar koldioxidbudgeten med ytterligare 80 miljarder ton. Återstår 340 miljarder ton.
 • Tinande permafrost kan redan vid 1,5 grader avge 100 miljarder ton koldioxid så vi måste räkna bort dem också. Återstår 240 miljarder ton.
 • Den ökande skogsdöden i Amazonas och boreala skogar (torka, fler bränder m.m.) idag och upp till 1,5 grader innebär utsläpp på ytterligare cirka 200 miljarder ton koldioxid som vi måste dra bort.

Då återstår 40 miljarder ton av koldioxidbudgeten för att den globala medeltemperaturen inte skall överstiga 1,5 grader med 2/3 sannolikhet. Källa: Artikel Johan Rockström, m.fl. https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0.

Vi stödjer brevet: 

Adam Srigely, FridayForFuture Norrköping

Alf Bergquist, pappa, FridaysForFuture Uppsala

Amie Ringberg, mamma, FridaysForFuture Kalmar

Anders Dahlner, pappa, fil dr i matematik och aktivist, Malmö

Ann Ardelius, Bromma

Anna Bokström, mamma, FridaysForFuture Malmö

Carl-Göran Saxerbo, morfar, FridaysForFuture Halmstad

Desiree Ivares Osmark, mamma, leder Promenadklubben för klimatet, Östermalm

Elisabeth Hagberg, mamma, FridaysForFuture Varberg

Emelie Ekson, Folkhögskolelärare For Future, Höör

Erik Huss, pappa till två barn, forskarutbildad geograf och glaciolog, Ellagård, Täby

Eva Keith-Rosander, SaturdaysForFuture, GrandparentsForFuture,  Båstad

Eva Sarcevic, mamma, Klimatnätverket Örebro

Gunilla Strinning, mamma, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal

Hanna Österlund, Klimataktion, mamma

Hans Rosander, Båstad, pensionär, pappa, civ.ing

Hans Strinning, pappa, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal

Henrik Stephenson-Möller,  pappa,  civilingenjör,  Åsarna

Jacqueline Karvik, mamma, FridaysForFuture Lidköping

Jim Werngren, pappa, utredare och mikrobiolog på statlig myndighet

Johan Westberg, pedagog, Stockholm

Karin Melinder, mamma,  MD,  Åsarna

Karin Wrete, Klimataktion, mamma, webredaktör

Kerstin Sagström, farmor och medlem i Grandparents for future, Linköping

Lena Nyblom Malmberg, FridaysForFuture, Stockholm

Lisa Gerdin, mamma och civilingenjör inom energisystem

Lisa Kjellberg, mamma, FridaysForFuture Leksand

Liv Lind, mamma, läkare, FridaysForFuture Östersund

Lotta Fröjdfeldt, mamma, Klimatklubben Eskilstuna

Malin Andersson

Margareta Svensson, mamma och farmor , Götene

Marja-Leena Ahola, FridaysForFuture Lund

Martina Svensson, mamma, lärare matematik och naturkunskap, Hindås

Mats Danielsson, morfar, tidigare miljöobud och miljörevisor, Jönköping

Matts Björke, morfar, farfar,  Klimataktion, orienterare

Moa Ashbourne Wideberg, mamma, FridaysForFuture Norberg

Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, advokat, mamma till två barn

Roger Orwén, fil mag i sociologi och utvärderingskonsult, Höör

Rolf vom Dorp, FridaysForFuture AN International, Lund

Sandra Mandel, Järva området, Husby, SaturdaysForFuture

Sofia Lantz, mamma, FridaysForFuture Jönköping

Sune Nordström, morfar, farfar, SaturdaysForFuture, Stockholm

Susanne Danielsson, mamma, naturvetare, Naturskyddsföreningen, FFF Ängelholm

Ulla Brunö, aktiv i Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Stockholms län

Ulla Tengblad, mamma, Klimataktion Uppsala

Åsa Sohlgren, mamma, KlimatNytt.org, Stockholm