Svar till SVT angående klimatrapportering, del 3

  • Hanna Stjärne, vd, SVT 
  • Sofie Salmén, assistent till Hanna Stjärne 
  • Charlotta Friborg, programchef, SVT Riksnyheter 
  • Eva Beckman, programdirektör SVT 
  • Jan Helin, mediedirektör, programledningen SVT 
  • Werther och CJ, kommunikatörer SVT 

Tack för svar till våra brev (1) daterade i december där vi efterlyser mer korrekt och frekvent klimatbevakning. Bra att ni också tycker att klimatfrågan är viktig och att det ska bevakas på ett bra sätt. Däremot förstår vi inte att det är en utmaning för er att hitta en balans som exakt alla är nöjda med. Ert uppdrag är inte att göra era tittare nöjda. Utdrag från SVT’s sändningstillstånd: 

”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.” 

Allmänintresset är extremt högt då vi har en snabbt ökande planetär kris som drabbar oss alla och särskilt kommande generationer. Den samlade klimatvetenskapen är enhälligt överens om att vi måste agera kraftfullt och omedelbart. Krisen är existentiell för mänskligheten. Vad vi gör nu är oåterkalleligt, extremt dyrt eller rent utav omöjligt att återställa. Glaciärerna och Arktis is, savannerna och regnskogarna, väderomställningen och den globala uppvärmningen, försurningen i haven, metanutsläpp p.g.a upptiningen av permafrosten, den biologiska mångfalden, korallreven.  

Här är exempel på den senaste tidens händelser som ni kan rapportera om i nyheterna, Uppdrag granskning, Agenda, (nya) Klimatprogrammet och i (nya) Klimatnyheter: 

– ”Vi befinner oss i en kris. Precis som vi måste stå enade i kampen mot covid-19, måste vi stå enade i den nationella kampen mot klimatförändringarna”, sa Biden i lördags kväll. Han berättade att man ska anställa 250 000 personer för att täppa igen miljoner övergivna gas- och oljekällor, som anses utgöra en hälso- och säkerhetsrisk. SvD 201220, (2). 

Sverige stödjer flygplatser i Vietnam med 17 mdr via Exportkreditnämnden och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB. Supermiljöbloggen 201217, (3). 

SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har investerat 85 mdr kronor i bolag som borrar efter olja i Arktis. SEB mest, med sina 34 mdr. FairFinanceGuide 201212 (4). 

Stad efter stad, land efter land, utlyser klimatnödläge. Senast landet är Nya Zeeland, 201202. Alla landets statliga organisationer ska vara klimatneutrala 2025.  FN’s generalskreterare António Guterres uppmanar alla världens länder att utlysa klimatnödläge till dess att världen når nettonollutsläpp av koldioxid, 201214. Vattendragen i Norrland är fortfarande öppna för första gången i mannaminne. Idag 201222. Sverige har inte utlyst klimatnödläge, ska vara klimatneutralt 2045, vilket är på tok för sent. 

Vi upprepar vår vädjan till er är att ni:  

  • Inför stående klimatnyheter, så som görs inom ekonomi-, kultur och sportnyheter.  
  • Fortsätter bevaka och öka rapporteringen om klimatkrisen i allmänna nyheter.  
  • Utser fler klimatreportrar, som har utbildning i frågan.  
  • Rapporterar helheten och inte bara delar, som kan missförstås, med tanke på det skrala och undermåliga kunskapsläget bland svenskar.  

Bästa hälsningar, Petra Palmén 
Mamma, initiativtagare till brevet och kontaktperson, SaturdaysForFuture, Stockholm. 

Kontaktuppgifter: 072-251 14 00, petra.palmen@outlook.com 

Referens 

1. Här finns breven vi har skickat: 
Uppmaning till SVT: Ge klimatkrisen större utrymme
Klimatbevakningen i SVT, del 2

2. Biden om klimatet: Har ingen tid att förlora, SvD 201220. 

https://www.svd.se/biden-om-klimatet-har-ingen-tid-att-forlora?fbclid=IwAR24nvnUherHWkvLsQKmMBv5mNrhqRCABAKwAyPkYrsLVvoLzm5BFJjKcew

3. Sverige stöttar flygplatser i Vietnam med miljarder, Supermiljöbloggen 201217. 

4. Svenska banker satsar nära 100 miljarder på oljeutvinning i Arktis, FairFinanceGuide, 201212. 

https://fairfinanceguide.se/nyheter/2020/svenska-banker-i-arktis/

Vi stödjer brevet: 

Adam Srigely, FridayForFuture Norrköping 

Alf Bergstrand, pappa, FridaysForFuture Uppsala 

Amie Ringberg, mamma, FridaysForFuture Kalmar 

Anders Dahlner, pappa, fil dr i matematik och aktivist, Malmö 

Ann Ardelius, Bromma 

Anna Bokström, mamma, FridaysForFuture Malmö 

Carl-Göran Saxerbo, morfar, FridaysForFuture Halmstad 

Christer Owe, hållbarhetskonsult, Göteborg 

Desiree Ivares Osmark, mamma, leder Promenadklubben för klimatet, Östermalm 

Elisabeth Hagberg, mamma, FridaysForFuture Varberg 

Emelie Ekson, Folkhögskolelärare For Future, Höör 

Erik Huss, pappa till två barn, forskarutbildad geograf och glaciolog, Ellagård, Täby 

Eva Keith-Rosander, SaturdaysForFuture, GrandparentsForFuture,  Båstad 

Eva Sarcevic, mamma, Klimatnätverket Örebro 

Gunilla Strinning, mamma, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal 

Hanna Österlund, Klimataktion, mamma 

Hans Rosander, Båstad, pensionär, pappa, civ.ing 

Hans Strinning, pappa, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal 

Helen Rosell, författare, Alingsås 

Henrik Stephenson-Möller,  pappa,  civilingenjör,  Åsarna 

Jacqueline Karvik, mamma, FridaysForFuture Lidköping 

Jim Werngren, pappa, utredare och mikrobiolog på statlig myndighet 

Johan Westberg, busschaufför, Stockholm 

Karin Melinder, mamma,  MD,  Åsarna 

Karin Wrete, Klimataktion, mamma, webredaktör 

Kerstin Sagström, farmor och medlem i Grandparents for future, Linköping 

Krister Stål, pappa, FridaysforFuture Karlstad 

Lena Nyblom Malmberg, FridaysForFuture, Stockholm 

Lisa Gerdin, mamma och civilingenjör inom energisystem

Lisa Kjellberg, mamma, FridaysForFuture Leksand 

Liv Lind, mamma, läkare, FridaysForFuture Östersund 

Lotta Fröjdfeldt, mamma, Klimatklubben Eskilstuna 

Margareta Svensson, mamma och farmor , Götene 

Maria Bergström, fil.lic, landskapsekolog, naturguide och mamma till två barn 

Marie Tönnberg, mamma, fil mag miljövetenskap, Klimataktion Halmstad 

Marja-Leena Ahola, FridaysForFuture Lund 

Martina Svensson, mamma, lärare matematik och naturkunskap, Hindås 

Mats Danielsson, morfar, tidigare miljöobud och miljörevisor, Jönköping 

Matts Björke, morfar, farfar,  Klimataktion, orienterare 

Moa Ashbourne Wideberg, mamma, FridaysForFuture Norberg 

Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, advokat, mamma till två barn 

Roger Orwén, fil mag i sociologi och utvärderingskonsult, Höör 

Rolf vom Dorp, FridaysForFuture AN International, Lund 

Sandra Mandel, Järva området, Husby, SaturdaysForFuture 

Sofia Lantz, mamma, FridaysForFuture Jönköping 

Sune Nordström, morfar, farfar, SaturdaysForFuture, Stockholm 

Susanne Danielsson, mamma, naturvetare, Naturskyddsföreningen, FFF Ängelholm 

Ulla Brunö, aktiv i Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Stockholms län 

Ulla Tengblad, mamma, Klimataktion Uppsala, docent i fysik 

Åsa Sohlgren, mamma, KlimatNytt org, Stockholm