Tack DN!

Till: Peter Wolodarski, chefdirektör DN, Björn Wiman, kulturchef DN 

Kopia: Hanna Stjärne, vd, SVT, Charlotta Friborg, programchef, SVT Riksnyheter, Eva Backman, programdirektör SVT, Jan Helin, programdirektör SVT 

Tack Peter Wolodarski och Björn Wiman för att ni ifrågasätter SVT’s tolkning av hur bevakning av omvärlden sker opartiskt. Bland annat nämner ni SVT’s flathet beträffande rapporteringen om Trumps lögner om valet och dess farliga konsekvenser samt medias rapportering om osäkerheten kring klimatförändringarna: 

”De här små doserna av osäkerhet som man uttrycker godtyckligt, utan någon avsikt egentligen, bidrar till att sprida och skapa förvirring. Några tänker att det kanske ligger någonting i vad Trump säger. Det förgiftar offentligheten. Den journalistiska uppgiften är ju inte att vara opartisk, det är att försöka söka sanningen och hjälpa vår publik att förstå vad som är falskt och vad som är sant i en tid som präglas av väldigt mycket desinformation.” //Debatt Jan Helin, SVT och Peter Wolodarski, Aktuellt 210115 (not 1) 

”I veckan rapporterade Guardian om en ny rapport av 17 forskare som talar om att bevisen för klimatkollaps och massutrotning av liv på jorden blir allt mer ofrånkomliga. ”Omfattningen av hotet mot biosfären och alla dess livsformer – mänskligheten inkluderad – är så enorm att den är svår att ta in också för de mest insatta experterna”, skriver forskarna. Hur ska journalistiken rapportera om detta? Genom att återge ”den andra sidans” åsikter? Genom att låtsas som om allt är ”som vanligt”? När det oerhörda tar gestalt är det mänskligt att treva efter det välbekanta, också för journalister. Det är därför Trumps stora lögn jämförs med Nixons småtrixande och klimatkrisen med det avvärjda hotet mot ozonskiktet. Det mest fasansfulla får en välbekant trygghet när det förpackas i en form som vi känner igen”. //Björn Wiman, artikel Kultur-DN 210116 (not 2).  

Vi delar er uppfattning både vad gäller Trump och klimatbevakningen. Vi som skriver är mycket bekymrade över klimatförändringarna. Varken media, näringsliv eller politiker tar det ledarskap som krävs. Vi har under december månad skickat 3 mail (not 3) till SVT där vi vädjar att de: 

 • Inför stående klimatnyheter, så som görs inom ekonomi-, kultur och sportnyheter.  
 • Fortsätter bevaka och öka rapporteringen om klimatkrisen i allmänna nyheter.  
 • Utser fler klimatreportrar, som har naturvetenskaplig universitetsutbildning i frågan.  
 • Rapporterar helheten och inte bara delar, som kan missförstås, med tanke på det skrala och undermåliga kunskapsläget bland svenskar.  

Svaret vi fick från SVT, 201220: Hej Petra! Tack för att du hör av dig till oss. När det gäller miljön håller jag med om att frågan är viktig, självklart ska vi bevaka miljöfrågor på ett bra sätt. Sedan exakt hur mycket av vår bevakning det ska handla om, där är det nog svårt att hitta en balans som exakt alla är nöjda med. Vänligen, CJ, Kommunikatör, SVT. 

SVT har uppenbarligen gravt missförstått sitt uppdrag. Deras uppdrag är inte att göra sina tittare nöjda. Utdrag från SVT’s sändningstillstånd: 

”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.” 

Tack för att ni gör SVT uppmärksamma på deras uppdrag. Allmänintresset är extremt högt då vi har en snabbt ökande planetär kris som drabbar oss alla och särskilt kommande generationer. Den samlade klimatvetenskapen är enhälligt överens om att vi måste agera kraftfullt och omedelbart. Krisen är existentiell för mänskligheten.  

Vänliga hälsningar, 

Initiativtagare och kontaktpersoner till brevet: 
Petra Palmén, 072-251 14 00, petra.palmen@outlook.com 
Åsa Sohlgren, 073-685 15 34, resande_fot@hotmail.com 
Båda mammor och engagerade i klimatorganisationen SaturdaysForFuture. 

Referenser

1. Kritik mot SVT:s rapportering om Trump. Debatt Jan Helin och Peter Wolodarski, Aktuellt-SVT, 210115 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-svt-s-rapportering-om-trump?fbclid=IwAR2aeaAQGsZhUAWyUsD8CYt-wGqUCNxkLcNut8qNtAoJPOTqVGvkbQOfCew

2. Det var inte SVT:s neutralitet som störtade Trump, Björn Wiman, Kultur-DN, 210116 https://www.dn.se/kultur/bjorn-wiman-det-var-inte-svts-neutralitet-som-stortade-trump/

3. Här finns breven vi har skickat till SVT:

Vi stödjer brevet: 

 • Adam Srigely, FridayForFuture Norrköping 
 • Alf Bergstrand, pappa, FridaysForFuture Uppsala 
 • Amie Ringberg, mamma, FridaysForFuture Kalmar 
 • Ann Ardelius, Bromma, SaturdaysForFuture 
 • Anna Bokström, mamma, FridaysForFuture Malmö 
 • Camilla Roll, SaturdaysForFuture, Södermalm 
 • Carl-Göran Saxerbo, morfar, FridaysForFuture Halmstad 
 • Christer Owe, hållbarhetskonsult, Göteborg 
 • Desiree Ivares Osmark, mamma, leder Promenadklubben för klimatet, Östermalm 
 • Elisabeth Hagberg, mamma, FridaysForFuture Varberg 
 • Erik Huss, pappa till två barn, forskarutbildad geograf och glaciolog, Ellagård, Täby 
 • Eva Keith-Rosander, SaturdaysForFuture, GrandparentsForFuture,  Båstad 
 • Eva Sarcevic, mamma, Klimatnätverket Örebro 
 • Gun Zetterström, SaturdaysForFuture, Södermalm 
 • Gunilla Strinning, mamma, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal 
 • Hanna Österlund, Klimataktion, mamma 
 • Hans Rosander, Båstad, pensionär, pappa, civ.ing 
 • Hans Strinning, pappa, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal 
 • Helen Rosell, miljökrönikör, Alingsås 
 • Jacqueline Karvik, mamma, FridaysForFuture Lidköping 
 • Jim Werngren, pappa, utredare och mikrobiolog på statlig myndighet 
 • Johan Westberg, busschaufför, Stockholm 
 • Karin Leontein, mormor till 4, kemist 
 • Karin Melinder, mamma,  MD,  Åsarna 
 • Karin Wrete, Klimataktion, mamma, webredaktör 
 • Kerstin Sagström, farmor och medlem i Grandparents for future, Linköping 
 • Klara Klingborg, civilingenjör inom energisystem 
 • Lena Nyblom Malmberg, FridaysForFuture, Stockholm 
 • Lisa Kjellberg, mamma, FridaysForFuture Leksand 
 • Liv Lind, mamma, läkare, FridaysForFuture Östersund 
 • Malin Andersson, verksamhetschef, Ängelsberg 
 • Margareta Svensson, mamma och farmor , Götene 
 • Maria Bergström, fil.lic, landskapsekolog, naturguide och mamma till två barn 
 • Marie Tönnberg, mamma, fil mag miljövetenskap, Klimataktion Halmstad 
 • Marja-Leena Ahola, FridaysForFuture Lund 
 • Mats Danielsson, morfar, tidigare miljöobud och miljörevisor, Jönköping 
 • Matts Björke, morfar, farfar,  Klimataktion, orienterare 
 • Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, advokat, mamma till två barn 
 • Roger Orwén, fil mag i sociologi och utvärderingskonsult, Höör 
 • Rolf vom Dorp, FridaysForFuture AN International, Lund 
 • Sofia Lantz, mamma, FridaysForFuture Jönköping 
 • Solveig Landén, ViHållerOssPåJorden, sjuksköterska, Styrsö 
 • Sune Nordström, morfar, farfar, SaturdaysForFuture, Stockholm 
 • Susanne Danielsson, mamma, naturvetare, Naturskyddsföreningen, FFF Ängelholm 
 • Ulla Brunö, aktiv i Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Stockholms län