Nya lokalföreningen vill öka engagemanget i Kalmar län

Klimataktion Kalmar vill öka kunskapen om klimatförändringen och engagera människor att lösa klimatkrisen, genom bland annat studiecirklar och opinionsbildning. 

– Vi vill samla människor för att tillsammans göra skillnad på lokal nivå, säger Sofia Ekelund Fogelström, ordförande för Klimataktion Kalmar.

Varför starta en klimatförening i Kalmar län? Jo, för att det är bråttom!

– Om vi ska lyckas med en omställning mot ett fossilfritt samhälle så måste utsläppen minska i snabb takt. Det finns massvis att göra för att förändra och alla nya medlemmar behövs, säger Sofia.

I Kalmar har det funnits en engagerad grupp med klimataktiva, men med föreningen öppnas nya möjligheter för samarbete och kursverksamhet. Efter föreningens årsmöte, den 7 mars, kommer alla nya medlemmar erbjudas möjligheten att vara med i en kurs om att bli klimatinspiratör – att lära sig prata om och sprida ordet om klimatförändringen.

Föreningen kommer också att starta en studiecirkel utifrån boken Aktivt Hopp – att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, skriven av ekofilosofen och filosofie doktorn Joanna Macy och Chris Johnstone, läkare och coach i psykologi.

– Jag ser fram emot att läsa den tillsammans, säger Sofia, som kommer att leda cirkeln. Vi är många som kan känna en förlamande hopplöshet när man släpper in vidden av den kris vi står i. Det är lätt att känna att det inte är någon idé, att det är för komplicerat, att det är bättre att fortsätta som vanligt.

Just därför behövs en klimatförening, fortsätter Sofia. Det är viktigt att kunna vara i ett sammanhang där man kan få kraft av att förändra tillsammans.

– Vår önskan är att föreningen ska bli en plats som inspirerar till förändring. Grundat i en stor omsorg om varandra och vår värld. 

Mer information

Klimataktion Kalmar bildades vid årsskiftet och är kopplad till den nationella föreningen Klimataktion, bildad 2008, som arbetar för att engagera människor för att lösa klimatkrisen. Klimataktion är politiskt och religiöst obundna och baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet.
Följ länken för att läsa mer om Klimataktion Kalmar

Bli medlem

Medlem blir du via Klimataktions hemsida, ett medlemskap kostar 200 kronor per år. Då kan du engagera dig i den lokala föreningen som samlar medlemmar från hela Kalmar län.

– Vi välkomnar alla att bli medlemmar! På så sätt kan du vara en del av den omställning vi behöver göra tillsammans, säger Sofia.  

Kontakt

Sofia Ekelund Fogelström, ordförande, sofiafogelstrom68 (at) gmail.com, 0760-441996

Lars Engström, styrelsemedlem, lars.nyemala (at) gmail.com, 0708-289440