Skriv på för fossil nedrustning!

Barcelona och Vancouver har som första städer i världen ställt sig bakom initiativet om ett avtal för fossil nedrustning.

Nu uppmanar Jordens Vänner svenska kommuner att göra detsamma!

Tillsammans med en bred internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen. Att ställa sig bakom avtalet är en möjlighet för svenska kommuner att visa verkligt ledarskap i klimatfrågan och agera förebilder för andra kommuner att göra detsamma. Det är tillsammans som vi åstadkommer verklig förändring! 

Skriv under namninsamlingen och uppmana din kommun att ställa sig bakom avtalet!