Brev till EU på Skogens dag 21 mars

Klimataktion har tillsammans med 14 ideella föreningar som Greenpeace Sverige, Fridays For Future Sweden, Fältbiologerna, Klimatriksdagen med flera, samt 44 sammanslutningar av ursprungsbefolkningar skrivit ett brev till EU där vi ber dem att skydda våra skogar och säga nej till biobränsle från skog som miljövänligt alternativ till fossila bränslen.

Läs brevet på Forest defenders alliance