2021 års Jan Carlson-stipendiater korade

Under Klimataktion Riks årsmöte den 21 mars annonserades att Beatrice Sundberg och Samuel Jarrick utsetts till Jan Carlson-stipendiater år 2021.

Bägge har verkat som klimataktivister under mer än ett decennium – än i styrelser och mötesrum, än vid diverse aktioner och manifestationer. Beatrice Sundberg ingick i Klimataktion Stockholms allra första styrelse som på bland andra Jan Carlsons initiativ konstituerades på Kulturhuset hösten 2008. Ur motiveringen:

”Det behövs personer som Beatrice som fungerar som ambassadörer på insidan av de stora organisationerna, då dessa ofta har en annan roll än organisationer som Klimataktion. Genom att förena de olika organisationernas styrkor blir summan av samarbetena mycket större än om organisationerna hade verkat var för sig.”

Samuel Jarrick kom in något år senare och har suttit i både styrelsen för Klimataktion Stockholm och i Riksstyrelsen, samt under flera år verkat som Klimataktions ena talesperson. Ur motiveringen:

”Att använda sig av kulturella inslag i klimatarbetet har varit ett återkommande inslag för Samuel. Med sin klara stämma ledde han en gång en kör som ställde sig upp och sjöng Änglamark inne på Vattenfalls bolagsstämma och han har sjungit både planerat och oplanerat i många olika sammanhang. Samuel har förmågan att bjuda på sig själv på ett sätt som är få förunnat.”

Beatrice Sundberg och Samuel Jarrick är årets Jan Carlson-stipendiater.

Yttermera har båda två ett miljö- och klimatengagemang som går vida utöver Klimataktion. Beatrice Sundberg har suttit som ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholm, både lokalt och på länsnivå under 9 år och har länge varit sammankallande i nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. Samuel Jarrick har vid sidan om en framgångsrik sångarkarriär innehaft olika positioner inom Greenpeace och på senaste tiden engagerat sig alltmer i nätverket Extinction Rebellion!

Priskommittén träffar stipendiaterna en mulen måndag – som liksom står och väger mellan vår och vinter – i gången mellan de två kamrarna vid Gretas plats (där hon började skolstrejka för klimatet). På frågan om vilket minne Riksdagshuset i förstone väcker berättar Beatrice Sundberg om ett givande möte med Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott och Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, angående ”Förbifarten”.

Samuel Jarrick svarar ”parlamentariskt gisslantagande” och förklarar att de partier som vill göra något åt klimatkrisen har bakbundits eller rentav kidnappats på grund av att populister på högerkanten vägrar ta till sig vetenskapliga rön och rapporter och inse stundens allvar.

Text och foto: Rikard Rehnbergh

Artikeln är tidigare publicerad i Miljömagasinet nr 14, 2021

Info om Jan Carlsons Minnesfond och tidigare stipendiater finns här.