Brev till public service: Behandla klimatkrisen som ett klimatnödläge

Förra veckan avslutades Klimatinspiratörskursen i Uppsala. En av deltagarna, Ingalill Ek, blev inspirerad av en gruppdiskussion under kursen som utmynnade i detta slagkraftiga brev. Vi sände det till Sveriges Television och Sveriges Radio idag.

Gå gärna KI-kursen och tipsa dina vänner, familj och kollegor. Vi behöver bli många i kampen om att klimatet sätts i första rummet.

Se kalendariet för kommande klimatinspiratörskurser

Brev till:
Hanna Stjärne, Vd, SVT
Jan Helin, Mediedirektör, programledningen SVT
Charlotta Friborg, Programchef, SVT Riksnyheter
Cilla Benkö, Vd, Sveriges Radio
Björn Löfdahl – Programdirektör, Sveriges Radio
Cajsa Lindberg – Chef för kanalansvariga och beställare, Sveriges Radio

Behandla klimatkrisen som ett klimatnödläge

”Fyra olika instanser har inom en vecka slagit fast att Sverige gör för lite för klimatet” skriver Dagens Nyheter (31/3). Naturvårdsverket efterlyser ytterligare styrmedel och åtgärder för att nå de klimatpolitiska etappmålen, det första satt till 2030. Klimatpolitiska rådets årsrapport är kritisk till att den ekonomiska politiken inte genomsyras av klimatmålen; de gröna satsningarna utgör bara tio procent av statens ekonomiska krispaket så långt. Redan när regeringens handlingsplan presenterades i december 2019 efterlyste rådet kraftfulla politiska åtgärder för att minska utsläpp av CO2.

Övriga rapporter är också kritiska till att klimatomställningen går alldeles för långsamt; de enkla lösningarna, ”de lågt hängande frukterna” i omställningen har redan plockats. Nu behöver hela systemet ställas om. Budskapet är entydigt: staten måste bli betydligt mer aktiv.

Myndigheter i Sverige har uppdraget att presentera underlag för regeringen att fatta beslut i olika frågor. Under pandemin har Folkhälsomyndigheten (FMH) haft en framträdande roll, vilket vi alla vet. De har informerat oss medborgare om hur vi kan skydda oss själva och andra från smitta, och de har gett politiska beslutsfattare underlag för rekommendationer och tvingande bestämmelser.

Genom Sveriges Television/Sveriges Radio och andra medier har vi under pandemin lärt oss mycket, bland annat om brister i beredskapslager och snåla resurser till äldrevården, tänkbara ekonomiska följder av pandemin, turerna kring framställning och distribution av vaccin med mera. Allt detta har bidragit till en ökad insikt hos befolkningen och gett bränsle till diskussioner, osämja, faktagranskning, meningsskiljaktigheter, kort sagt: ett livaktigt demokratiskt samtal.

Vi kräver krafttag för klimatet! Vi står inför ett klimatnödläge! Vi föreslår en stor satsning av public service om klimatfrågor enligt ”corona-modell”, det vill säga att relevanta myndigheter ges uppdrag att informera medborgarna, på ett liknande sätt som FHM har fungerat informationskanal under pandemin. Myndigheterna, exempelvis Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen kan då utifrån sina områden och kompetens, beskriva kunskapsläget, definiera problemen, beskriva åtgärdsförslag och redogöra för hur man samarbetar med regeringen för att ge dem underlag för sina klimatpolitiska beslut.

Öppenhet och fakta till medborgarna om klimatkrisen ökar tilliten till politiken. Kunskap ökar också vårt behov av att samtala med varandra och förstå vikten av att bromsa utvecklingen mot en allt varmare värld som vi ännu inte känner.

Vi ser fram emot ert svar.

Ingalill Ek, initiativtagare till brevet, Klimataktion Uppsala

Vi stödjer brevet

Adam Srigely, FridaysForFuture Norrköping
Alf Bergstrand, pappa, FridaysForFuture Uppsala
Amie Ringberg, mamma, FridaysForFuture Kalmar
Anders Bergengren, pappa, miljökonsult, Klimataktion Uppsala
Anders Dahlner, pappa, fil dr i matematik och aktivist, Malmö
Ann Ardelius, Bromma, SaturdaysForFuture
Anna Bokström, mamma, FridaysForFuture Malmö
Anna Lundgren, Klimataktion Uppsala
Anneli Eriksson, Klimataktion Uppsala
Camilla Roll, SaturdaysForFuture, Södermalm
Carl-Göran Saxerbo, morfar, FridaysForFuture Halmstad
Charlotte Conradsson, Klimataktion Stockholm
Desiree Ivares Osmark, mamma, leder Promenadklubben för klimatet, Östermalm
Elisabeth Hagberg, mamma, FridaysForFuture Varberg
Eva Keith-Rosander, SaturdaysForFuture, GrandparentsForFuture, Båstad
Fredrik Karlsson, klimatengagerad Hindås, Göteborg
Gun Zetterström, SaturdaysForFuture, Södermalm
Gunilla Strinning, mamma, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal
Hanna Österlund, Klimataktion, mamma
Hans Rosander, Båstad, pensionär, pappa, civ.ing
Hans Strinning, pappa, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal
Henrik Stephenson-Möller, pappa, civilingenjör, Åsarna
Jacqueline Karvik, mamma, FridaysForFuture Lidköping
Jim Werngren, pappa, utredare och mikrobiolog på statlig myndighet
Johan Westberg, busschaufför, Stockholm
Karin Melinder, mamma, MD, Åsarna
Karin Wrete, Klimataktion, mamma, webredaktör
Klara Klingborg, civilingenjör inom energisystem
Lena Nyblom Malmberg, FridaysForFuture, Stockholm
Lena Vinterbäck, Klimataktion Uppsala
Lisa Gerdin, mamma och civilingenjör inom energisystem
Liv Lind, mamma, läkare, FridaysForFuture Östersund
Malin Andersson, verksamhetschef, Ängelsberg
Margareta Svensson, mamma och farmor , Götene
Marianne Gustavsson, Klimataktion Uppsala
Marianne Olof-Urs, Klimataktion Uppsala
Marie Tönnberg, mamma, fil mag miljövetenskap, Klimataktion Halmstad
Marja-Leena Ahola, FridaysForFuture Lund
Martina Eriksson, Klimataktion Uppsala
Martina Svensson, mamma, klimatengagerad, Hindås
Ninna Gunnarsson, Klimataktion Riks
Petra Palmén, mamma till två barn, Klimataktion
Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, advokat, mamma till två barn
Roger Orwén, fil mag i sociologi och utvärderingskonsult, Höör
Rolf vom Dorp, FridaysForFuture AN International, Lund
Signe Granfrid
Sofia Lantz, mamma, FridaysForFuture Jönköping
Sofia Ohlans, Knivsta
Solveig Landén, ViHållerOssPåJorden, sjuksköterska, Styrsö
Sune Nordström, morfar, farfar, SaturdaysForFuture, Stockholm
Ulla Tengblad, mamma, Klimataktion Uppsala, docent i fysik
Åsa Sohlgren, mamma, Stockholm