Om SVT:s klimatbevakning

En av deltagarna på en nyligen genomförd klimatinspiratörskurs, Ingalill Ek, blev inspirerad av en gruppdiskussion som utmynnade i ett brev till Sveriges Television och Sveriges Radio.

Här är svaret från Jan Helin, Mediedirektör, SVT  från 30 april

Hej och tack för ert mail, 

Klimatet är utan tvekan en fråga som kommer att genomsyra såväl statsförvaltning, näringslivets investeringar som mediabevakning kommande år. 

Jag läser ert upprop som ett rop på samlat grepp där ”staten måste bli mer aktiv”. SVT är finansierat via en särskild avgift över skatteupptaget, men är inte en del av Sveriges statsförvaltning. SVT är inte en myndighet. Det är en viktig distinktion för att säkra public service medias roll i svensk demokrati som oberoende. 

Jag tror att ni kanske har koll på det, men jag ville bara klargöra det när ni efterlyser en slags nationell samling kring klimatfrågan. Om en sådan sker och de myndigheter ni nämner skulle börja informera regelbundet om klimatfrågan, likt Corona-situationen, så kommer vi såklart att nyhetsvärdera och rapportera om det. 

En utmaning med klimatrapporteringen utifrån ett medialt perspektiv jämfört med en pandemi är hastigheten. Båda rymmer dramatiska och omvälvande scenarior för mänskligheten, men hastigheten i en pandemi bidrar till det kraftfulla och självklara genomslag det får i medierapporteringen.  

Det ska inte tas som ursäkt för att inte utveckla klimatbevakningen. Vi kan bli bättre än idag och tittar hela tiden på hur vi kan utveckla bevakningen av klimatfrågan. Forskningen är historiskt enig om utvecklingen och vi har en stor uppgift att publicistiskt rapportera och granska världen och vardagen ur ett klimatperspektiv. Två tydliga områden där vi har en ambition, men inte riktigt nått fram ännu är till exempel att granska återkommande händelser som en statsbudget ur ett klimatperspektiv, eller självklart lägga på en klimatanalys vid rapportering av stora infrastruktursatsningar. Våra redaktioner diskuterar särskilt hur klimatperspektivet ska ta denna dagliga plats i nyhetsvärderingen. 

Saker vi redan nu gör för att utveckla vår klimatrapportering är till exempel följande: 

• Current Affairs format som Ekonomibyrån och Agenda, kommer från i höst ha ett antal episoder med klimatrelaterade teman. 

• Vi planerar en särskild serie i SVT1 till nästa vår om existentiella hot (påkallat av den upplevelse världen har gått igenom med pandemien) där klimatet kommer att ha en särskild plats. 

• Inför valrapporteringen 2022 planeras en rad olika fokus på klimatfrågan. 

• Den 26 september i år – en månad före toppmötet i Glasgow – planerar SVT Nyheters Agendaredaktion tillsammans med Vetenskapsredaktionen en två timmar lång sändninge med klimatforskare som formulerat fem klimatutmaningar och begär svar från riksdagspolitikerna. 

• Sedan ett år tillbaka har vi en särskild klimatkorrespondent på vår riksredaktion (Erika Bjärström) och ytterligare två inrikesreportrar med särskilt bevakningsområde på klimat. Från och med maj månad har vi en projektledare med uppdrag att samordna alla klimatsatsningar så att vi får stort genomslag samt starta ett nyhetsbrev. 

• Våra lokalredaktioner planerar två särskilda journalistiska projekt – ett i norr och ett i väst – för att lyfta klimatfrågor ur ett lokalperspektiv. 

• I norr tillsätts extra resurser för att skildra och granska den svenska basindustrins omvandling från fossilberoende till klimatneutral 

• I väst tillsätts också extra resurser för att granska klimatförändringarnas effekter på allt från havsnivåer till byggande och båtliv. 

Vänliga Hälsningar 

Jan Helin, Mediedirektör, SVT 

Ingalill Ek skrev detta svar den 2 maj:

Hej Jan!

Tack för ditt utförliga svar på Klimataktions brev ”Behandla klimatkrisen som ett klimatnödläge”, vi uppskattar att du tog dig tid för det. Idén till brevet kom när vi i vår studiegrupp diskuterade hur angeläget det är att sprida information till medborgarna om det allvarliga klimatläget och behovet av snara beteendeförändringar och politiska beslut inom många områden. Någon jämförde då med hur kunskapen om covid 19 ökat i samhället tack vare presskonferenser och andra programinslag på SVT/SR och hur dessa aktiverat människors delaktighet och ansvarstagande. Att SVT har skruvat upp klimatfrågan både vid nyhetsrapporering och enskilda program har många av oss märkt och de kommande satsningarna är förstås väldigt viktiga. Också glädjande att ni hela tiden funderar på hur ni kan utveckla klimatbevakningen. SVT/SR har unika möjligheter att granska Myndighets-Sverige. Vi skulle önska att public service utnyttjade den möjligheten än mer så att fler myndigheter än FMH ombeds redovisa vilka problem de ser inom sitt ansvarsområde, vad de gör åt dem och vad som ytterligare borde/behöver göras i ett klimatperspektiv. Då skulle vi alla, förutom att vår kunskap om de skilda verksamhetsområdena ökar, också öka vår förståelse för klimatkrisens allvar och hela samhällets ansvar för dess utveckling. Corona kommer att bedarra men klimatkrisen är irreversibel och om detta måste det offentliga samtalet oavbrutet handla; i det spelar public service en stor, kanske avgörande roll.

Hälsningar! Ingalill Ek