Sundsvallsbon Hans ny i styrelsen

Vid Klimataktions extrainsatta stämma välkomnades flera nya ledamöter till styrelsen.

Hans Bergstedt, pensionerad systemutvecklare,  är med i Klimataktion Sundsvall sedan många år. Han är nu ordförande i föreningen. Han har även varit aktiv på Klimatriksdagen och i FFF. Klimataktion Sundsvall har haft många olika aktiviteter under åren och samarbetar bland annat med FFF och Naturskyddsföreningen. Se mer på Klimataktion Sundsvall